Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetVe Rabbimiz sosyal medyanın da Rabbidir

Ve Rabbimiz sosyal medyanın da Rabbidir

Ve Rabbimiz sosyal medyanın da Rabbidir

Siz güzel bir şey yapsanız onu yanlız bırakır mıydınız? Bir eser veya kıymetli bir şey olsaydı, sürekli önünde arkasında olup gözetir kollardınız değil mi?
İslamın insanın olduğu her alana dokunacak ve o alanı tanzim ve terbiye edecek, insan hayatına kural ve kaideler getirecek olması beşeri alemde nasıl anlaşılmaz bir kaos oluşturabilirdi ?
Allah tarafından takdir edilmiş bir gözetim yöntemi olduğunu bildiğimiz halde , bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçecek olması rolümüzü iyi oynamamız gerektiğini göstermiyor mu?
Yoksa! İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor ? diyen ayet sanal mecraya uğramıyor mu?
Sosyal paylaşım alanları biçare kitleleri daha işin başında dağıttı. Maalesef büyük bir kısmını da ifsad etti.
Dinle Kardeşim ! İnternetin, yozlaşmanın ameliyat masasına yatırıp operasyona maruz bıraktığı, damarlarının kökünden kesip, hayati organlarına suni by-pass yaptığı bizzat İslam’dır.
Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, Allah’ın tasavvur etmediği bir alan olarak düşünülen sosyal medya algısı, İslamcı görünümü ile modernize çöplüğüne batmışken , bunun “La” sı olmamalı mı?
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak misali, arkadaşlık-dostluk hatrına ortaya dökülen mahremiyetlerin beğeni adıyla ayaklar altına alındığı, meşruluk algısında sınırın olmadığı düşüncenin hakim olduğu bir sanal medya var karşımızda. İslami meseleler üzerinden ayar verilmeye çalışılan olgunun, bugün en büyük fitneler olarak görülen, ifrad yapılarının arz ettiği tehlike kadar önemli olduğunu da kabullenmemiz gerekiyor.
Zira bunun sonucu olarak yüzümüze vurulacak olan, cicileştirilmiş İslam yönteminin savunucularını koltuklarında kabartan bir tabloya doğru hızla koşuyor olmamız ile malum mecranın memnuniyet sahiplerine cehalete uğramış olsa da , maşa kabilinden katılıyor olmamızdır.
Üstelik narkoz olarak İslam akidesi kullanılacak, Sosyal medya ile sosyalleşeceğini sanarken a-sosyalleşen takipçilerinde “dinin afyonlaştırıcılığı” iddiaları kabul edilebilir bilinci oluşturacaktır.
Basit olarak gördüğün şey, aslında tüm islam cemaatini çökertecek bir domino taşı niteliğindedir.
…Ve Rabbimiz sosyal medyanın da Rabbidir.
“Müminin ferasetinden korkun! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar…” Tirmizi hadisinin bize vasfettiği gibi, O kişi Rabbinin bakmasını istediği pencereden bakar ve olayları anlamsal bütünlüğü içerisinde değerlendirir, tabiri yerindeyse vakıayı değerlendirirken resmin bütünlüğünü, dünyaya ve ahirete bakan yönlerini göz önünde bulundurarak düşünür.
İşte olaylara buradan bakan ve çözüm üreten insanların yaklaşımı ile, olaylara dünyevi-seküler bakış açısıyla bakanların yaklaşımları arasında uçurum farklar vardır.
Seküler iblisin askerleri, bağımlılığa dönüştürdükleri bu sanal musibet ile, Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar.
Ancak şunu bilmeliler ki…
Ölümü iliklerine kadar yaşayan Müslümanlar, sıtmalara minnet etmez! Biiznillah.

Ashab-ul Araf / @Ashabaraf

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak