Kategoriler
Ana SayfaGenelSuriye’ye Kurban Bağışı ve Vekâlet İle ilgili Sorular

Suriye’ye Kurban Bağışı ve Vekâlet İle ilgili Sorular

Suriye’ye Kurban Bağışı ve Vekâlet İle ilgili Sorular

Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği, bu yılda vekâlet verilen kurbanları başta Suriye ve Arakan olmak üzere, ümmetin mazlum coğrafyasında kesmeye hazırlanıyor.
Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği’nin sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:
* * *
Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)
Kurban bağışınızı gerçek ihtiyaç bölgelerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine göndermek isteyenler için kurban bedeli 550 TL.
Bağışladığınız kurbanları başta Suriye, Filistin ve Arakan olmak üzere, mazlum İslam coğrafyasının Müslüman halklarına ulaştıracağız.
Sizde sofranızı yoksullara Allah için canını ortaya koymuş fedakâr kimselerin mazlum ailelerine açın. Allah yolunda şehid düşmüş babaları artık evlerine elinde kurbanla gelemeyen yetimleri siz sevindirin.
Ayrıca muhtaçlara yardım üzere deri, kelle ve et bağışı için bizi arayıp adres bırakmanız yeterlidir.
 
Ankara İrtibat Numaramız: 0545 451 38 77
Bursa İrtibat Numaramız: 0537 885 1952
İstanbul İrtibat Numaramız: 0212 501 51 02
 
ONLINE BAĞIŞ:
Hesap İsmi: Kuveyt Türk – Türk Lirası Hesabı
Iban no: TR07 0020 5000 0086 4335 0000 02
Kuveyt Türk – Dolar Hesabı
IBAN no : TR500020500000864335000001
Kuveyt Türk – Euro Hesabı
IBAN no : TR230020500000864335000001
photo438534724226492486
VEKÂLET İLE İLGİLİ SORULAR
Aşağıdaki bilgiler Hanefi Fıkhı kaynaklarından derlenmiştir.
—SORU: Kurban için vekâlet nasıl verilir?
CEVAP:
Maddeler halinde bildirelim:
1- Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.
2- Bir kimse, kendisine kurban kesmesi vacib olmasa da, vekil vacib diye kesse, kurban yine sahih olur. Adak hayvanı, akika veya nafile kurban yanlışlıkla vacib diye kesilse mahzuru olmaz.
3- Bir kimsenin kendi hayvanını başkası adına kesmesinin caiz olması için, bu kimsenin, kendi hayvanını başkasına veya onun vekiline hediye etmesi, onların da teslim alması, sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri gerekir.
4- Başkasının hayvanını ondan habersiz, onun için kurban etmek caizdir.
5- Başkasının hayvanını, ondan izinsiz, kendi için kurban eden, sonra kıymetini öderse, caiz olur. Sahibi kıymetini kabul etmeyip, kesilmiş hayvanı alırsa, sahibi için kurban edilmiş olur.
6- Bir kimse, birine, kurban işimi hallet dese, ona para bile vermese, vekâlet vermiş olur. O kişi de bir hayvan alıp kesebilir.
7- Vekâleten kurban kesene, kimi çok, kimi az para verebilir. Kimi de hiç para vermeden, (Bana da bir hisse verin) diyebilir. Vekil asıl gibidir. Vekil, vekâlet aldığı kimseler adına kurban keser veya kestirebilir. Daha sonra vekil, ondan para ister veya istemez. İki kurbana yetecek para veren için de iki kurban alır veya ona iki hisse verir. Yahut iyisinden bir kurban alır. Çünkü umumi vekil, tam yetkilidir.
8- Kurban kesmeye vekil olan, zekât hariç, sahibinden ayrıca izin almadıkça veya (istediğini yap) diyerek umumi vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekil yapamaz. Umumi vekil ise, başkasını, o da bir başkasını vekil yapabilir.
9- Birden çok kişiye vekâlet vermek sahihtir. Bir işe vekil olan iki kişiden biri, tek başına yetkili olamaz. Ancak emaneti vermede, borcu ödemede, kurban kesme gibi işlerde birisi tek başına yetkili olabilir. Çünkü bu işlerde vekillerden birisinin, diğerinin görüşünü sormaya ihtiyacı yoktur. Bir kimse, kurbanını kesmek üzere dört kişiye vekâlet verse, bu vekillerden biri kesince ötekilerin görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kurban dinimize uygun kesilmiş olur.
10- Üzerinde birçok kimsenin vekâleti bulunan kimse, herhangi bir mazeretle bayramın üçüncü günü de kesememişse, Şafii’yi taklit edip dördüncü günü de kesebilir.
11- Kurbanda kanın akması yeter, etin dağıtılması şart değildir. Kan akıtılmakla vacib olan kurban kesilmiş olur. Eğer eti de uygun yerlere verilirse daha çok sevab olur. Etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere vermek veya hepsini evde bırakmak da caizdir.
12- Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez. Veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakire sadaka verilir.
—SORU: Kurbanını hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse nasıl vekâlet verir?
CEVAP:
Kurbanını, bir hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse, kurban parasını, bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim demelidir. Vekalet, mektupla, faksla, e-maille veya telefonla da verilir. Kurban parası, önceden verilebildiği gibi, daha sonra da gönderilebilir. Vazifeli kimse, satın aldığı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Ancak böyle kesilen kurbanlar sahih olur.
Kurban vekâleti
—SORU: Kurban satın almak için, umumi vekil olan kimse, bir başkasına, o da bir başkasına umumi vekâlet verebilir mi?
CEVAP:
İbni Abidin diyor ki:
Vekil, sahibinin izniyle başkasını vekil yapabilir. Kurban satın almaya vekil olan başkasını, bu da başkasını vekil edip, sonuncu vekil satın alsa, sahibi izin verirse caiz olur. (Redd-ül-muhtar)
Demek ki, umumi vekil edilince, zincirleme vekâlet verilebiliyor. Umumi vekil olmayınca, sonuncu vekilin, vekâlet verenden izin alması gerekiyor; ama umumi vekâlet verilince, otomatikman sonuncuya izin verilmiş oluyor. Bu incelik bilinmeyince, vekâlet sahih olmaz sanılıyor. Böyle yanlış düşünenlere itibar etmemelidir.
—SORU: 7 kişiyiz. Keseceğimiz kurbanı paylaştırmanın kolay bir yolu var mı?
CEVAP:
Kolay yolu var. Ortaklar ilk size vekâlet verirken, Bayram kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve etini ve derisini istediğin gibi kullanmaya seni umumi vekil ettim derlerse, artık et de sizin olur, istediğinize istediği kadar verebilir veya vermeyebilirsiniz. Et sizin demektir. Hiç ayırmadan öylece fakirlere de verebilirsiniz. Yedi ortağa göz kararı ile de verebilirsiniz.
—SORU: Biri adak hayvanı, biri akika, biri de bayram kurbanı kesmem için bana vekâlet verdi. Alacağım ineğe bunları da ortak etmem caiz midir?
CEVAP:
Evet caizdir.
—SORU: Kurban vekâletimi verdiğim kişi, 3 defa “kabul ettim” demesi mi lazım?
CEVAP:
Hayır, bir kere demek yeter. Başını sallaması da yeter veya itiraz etmemesi kabul etmesi demektir.
—SORU: Bir tanıdığa (benim kurban işini hallet) diye para gönderdim. O da peki dedi. Bu vekâlet oldu mu?
CEVAP:
Evet, kurban vekâleti verilmiş olur. Ayrıca kesmeye kestirmeye etini derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demek gerekmez denirse güzel olur, denmezse yine vekâlet verilmiş olur.
—SORU: 7 kişi, vacib kurbanlarını, almaya, aldırmaya, kesmeye kestirmeye, eti dağıtmaya Veli’yi umumi vekil etse; bu 7 kişiden birinin vekâleti vacib değil de Adak olsa, bu kesilen tosunun eti, fakirlerle birlikte zenginlere de verilmiş olsa, ne olur?
CEVAP:
Adak olan payı fakirlere vermesi gerekir. Zenginlere yedirirse yedirdiği kadarını tazmin etmesi gerekir. O kadar et alıp fakirlere vermesi gerekir. Kurbana zarar gelmez.
—SORU: Bu kimse vatan-ı aslisinin dışında, mesela İzmirli birisi Bursa’da birisine vekâlet verip orada kestirebilir mi?
CEVAP:
Evet kestirebilir, kendisi mukim ise vacib sevabı alır kendisi seferi ise nafile sevabı alır.
—SORU: Almanya’dan kurbanın parasını Türkiye’ye memleketime gönderdim. Onlarda Kurbanlık hayvanı alıp yoksul Müslüman bir aileye vermişler. Tabii bu kurban benim ismime kesiliyor, yaptığımız bu iş caiz midir?
CEVAP:
Kurban vekâlet verenin adına kesiliyorsa eti kime verilirse verilsin kurban sahihtir. Kesilmeyip canlı bir hayvan birisine hediye edilirse kurban olmaz, hayvan hediye edilmiş olur. Adınıza kurban diye kesilmişse sahih olur.
—SORU: Bazı sebeplerden dolayı vekâleti verirken gerçek isim verilmeyip takma bir isim verilebilir mi?
CEVAP:
Evet takma isim de verilebilir. Çünkü Allah-u Teâlâ onu kimin verdiğini bilmektedir.
—SORU: Kurban vekâleti verirken: Benim kurbanımı al kes dağıt bu görevi sana veriyorum denilmiş, umumi vekâlet kelimesi kullanılmamış. Vekil edilen kişi de ben senin kurban işini hallettireceğim demiş o da tamam istediğin gibi yap demiş. Bu durumda umumi vekil olmuş sayılır mı?
CEVAP:
Evet, umumi vekil olmuş demektir.
—SORU: Bir dernekte kurban vekâleti alıyoruz. Bazı kimselere, (Kurbanını almaya, kesmeye kestirmeye bana vekâlet verdin mi?) diyoruz. Sadece evet diyorlar. O cümleyi tekrar etmiyorlar. Böyle bir vekâlet sahih olur mu?
CEVAP
Sahih olur.

oncunesil.org.tr

11949513_1670761246472333_3419928127333795313_n

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak