Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetSünnetler hayatımızın neresinde?

Sünnetler hayatımızın neresinde?

Sünnetler hayatımızın neresinde?

بسم الله الرحمن الرحيم

İslamiyette meşruiyetin (idare şekli) olmasının asıl kaynağı kitap ve rasul s.a.v. sünnetidir, günlük yaşantımızda her alanda geçerli  ve gerekli olan Rasulullah’a tam anlamıyla ittiba etmek kişinin dinin güzelliğinden ve Rasûlullah’a olan sevgisindendir.

Yeni nesillerde ve birçok sapkın fırkalar da, sadece Kuran-ı Kerim ile amel edilmesi gerektiğini savunan bir çok şahıslar türedi, Oysaki sadece Kuran-ı kerim ile dini yaşamak tam olarak mümkün değildir, şayet bu mümkün olsaydı Allah cc. bize onu açıklayıcı bir rasul göndermez idi, Allaha ve kur’ana uymanın yolu Rasûlullaha ittibadadır. . Haşr süresi 7. Ayeti kerimede Allah cc. Buyuruyor

“Peygamber size neyi emir ettiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan sakının, Allah’a karşı takvalı olun, Allah’ın azabı şiddetli olandır. .

Sünnet ve rasulullah’ın hadisleri kuranı kerimin şerhidir.

Nisa süresi 80 Ayeti kerimede  “Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah’a itaat etmiş olur kimde itaatten yüz çevirirse  ey Habibim seni onlar üzerine bekçi olarak göndermedik. .

Rasûlullah İslam dininin temsilcisidir, kuranın örnek uygulayıcısıdır. .

Kim Allah resulünün sözlerine sağlam kaynaklardan gelen hadislere inanmayıp yalnız kurana dayalı bir İslamı savunup resulü sadece bir aracı görürse bu küfrün ve dinsizliğin bir köprüsüdür, İslam Allah rasulünün bildirmesi ve uygulaması ile meydana gelmiştir. .

Hakka süresi 44,45,46,47 ayeti kerimelerinde:

Eğer o peygamber sözlerinin bir kısmını bizim adımıza uydursaydı onu kuvvetle yakalar şah damarını keserdik sizden hiç kimse buna engel olamazdı..

Allah cc buyurduğu gibi rasulullah asla kendi hevasından konuşmadı, bu sebepledir ki ona ittiba devamlı Allaha ittiba ile birlikte ayeti kerimelerde yer almaktadır ..

Ebû Said el Hudri r.a rivayet edilen hadisi şerifte rasulullah buyurmuştur ki ; Benden bir şey yazmayınız, kim kuran dışında benden bir şey  yazmış ise onu silsin, kim bilerek benim üzerime yalan söyler ise cehennemden yerini hazırlasın. (Müslim, K. Zühd ve’r-Rekâik, 72; Dârimî, Mukaddime, 42; Müsned, III, 12, 21,39, 55.)

Nur süresi 54. Ayeti kerimede Allah cc. buyuruyor” Deki; Allaha itaat edin peygambere itaat edin eğer yüz çevirir seniz o peygamber üzerine düşen ancak ona yüklenilendir. Sizin üzerinize düşende size yüklenilen dir,  eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz, Peygamber üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. .

Rasûlullah’ın yaşantısı tamamen kuran’ı kerimin emrettiği şekilde idi, ayeti kerimede bize emredilen rasulullah’a ittiba etmemizdir. Mümkün olduğunca günlük yaşantımıza sünnetleri yerleştirmemiz gerekmektedir. Sünnet: Hayatı Kur’ana göre yaşamaktır. Çünkü sünnet, Kur’anı açıklayıcıdır. Evlerinizi müslümanlığın tam anlamıyla öğrenildiği, tevhidin öğrenildiği, sünnetlerin ihya edildiği ve yaşandığı haneler haline getirin.

Allah Rasulü Veda Hutbesi’nde;

“Ey Müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an’ı Kerim ve benim Sünnetim” buyurmuştur.

Rabbim bizlere tam ittibayı nasip eylesin. (Allahumma amin)

Rumeysa Dağıstani

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak