Kategoriler
Ana SayfaGenelRiya Tehlikesi

Riya Tehlikesi

Riya Tehlikesi

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın.” (Bakara 2/264) Münafıkların özellikleri hakkında da şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara gösteriş yaparlar,Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisa 4/142) Ebu Hureyre’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işitim: “Allah teala şöyle buyurdu: Ben, ortakların şirkinden uzağım.Her kim bir amel işler, ona benimle birlikte başkasını ortak ederse, onu şirkiyle başbaşa bırakırım.” (Müslim,Zühd 46)
Cündeb b. Abdillah b. Süfyan’dan rivayetle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:“Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese) duyurursa, Allah da (onun kusurlarını) duyurur.Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.” (Buhari,Rikak 36;Müslim,Zühd 48;Tirmizi,Zühd 48;Ahmed bin Hanbel) Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Aziz ve yüce olan Allah’ın rızası için kazanılacak bir ilmi, kim dünya menfaati elde etmek için öğrenirse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamayacaktır.” (Ebu Davud)
Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir:Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle şöyle buyurduğunu işittim: “Kıyamet günü, hakkında ilk hüküm verilecek olanlar üç kişidir.(Bunlardan birincisi)Allah yolunda şehid olan bir adamdır.O adam getirilir,Allah,nimetlerini ona tarif eder, o da onları tanır. Ardından Allah ‘Bu nimetler hakkında ne yaptın?’diye sorar,o da ‘Senin uğrunda savaştım,sonunda şehit oldum!’ der.Allah ‘Yalan söyledin! Sen, sana ‘cesur’ denilmesi için savaştın, gerçekten denildi de!’ buyurur, ardından onun hakkında emir verir ve o da yüzüstü sürüklenip ardından cehennem atılır.(Bunların ikincisi) ilmi öğrenip ve Kuran okuyan bir adamdır.O adam getirilir,Allah, nimetlerini ona tarif eder, o da onları tanır.Ardından Allah ‘Bu nimetler hakkında ne yaptın?’ diye sorar, o adam da ‘Senin rızan için ilim öğrendim ve senin rızan için Kuran okudum…’ der.Allah ‘yalan söyledin!’ Sen, sana ‘alim’ denilmesi için öğrendin.Kuran’ı da ‘o karidir’ denilmesi için okudun, gerçekten denildi de!’ buyurur, ardından onun hakkında emir verir ve o da yüz üstü cehenneme atılır.(Bunlardan sonuncusu) Allah’ın genişlik ve her çeşit maldan verdiği bir adamdır. O adam getirilir,Allah,nimetlerini ona tarif eder, o da onları tanır. Ardından Allah ‘Bu nimetler hakkında ne yaptın?’ diye sorar, o adam da ‘uğrunda mal harcanmasını dilediğin hiçbir yol bırakmadım, sadece senin rızan için infak ettim’ der. Allah ‘yalan söyledin!’ Sen, ‘o cömerttir’ denilmesi için yaptın, gerçekten denildi de!’ buyurur. Ardından onun hakkında emir verir ve o da yüz üstü sürüklenip cehenneme atılır. (Müslim,İmare 152)
Şeddad b. Evs’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ağladığını gördüm. “Ey Allah’ın Rasulu! Niçin ağlıyorsun?” diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ‘Ümmetimin şirke düşmesinden korkuyorum.Kuşkusuz onlar ne puta ne de güneşe ne aya ne de taşlara tapacaklar; ancak amelleriyle gösterişte bulunacaklar’ buyurdu. (ibni mace)
Nefislerini, kendilerine herhangi bir faydası olmayan ameller işlemek için zorlayan bu ikiyüzlülerin nasıl bir aklı var acaba!
İnsanların övgüsüne ve onların yanında üstün olma isteğimize ulaşmak için bize yolculuk, çaba, kan dökme ve mal harcamayı gerektiren ameller hakkında nefislerimize nasıl höşgörü gösterebiliriz?
Mallarımızın ve zamanımızın yok olduğunu görürken ,akıllarımız nerede? Bu saçmalığı durdurmanın artık zamanı gelmedi mi! Rabbimizin buyurduğu gibi hiçbir karşılık olmadan daha ne zamana kadar sadakalarımızı boşa çıkaracak, amellerimizi yok edecek ve zamanımızı kaybedeceğiz: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar.” (Bakara 2/264)

Dr. Mecdi El-Hilali

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak