Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetRamazandan Önce Yapılması Gereken 5 şey

Ramazandan Önce Yapılması Gereken 5 şey

Ramazandan Önce Yapılması Gereken 5 şey

Ramazandan Önce Yapılması Gereken 5 şey

1) Müslümanın Ramazan’ı karşılarken sevinç içinde olması;
İbn Ömer (radıyallahu anhuma) diyor ki: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hilali gördüğü zaman şöyle derdi:
“Allah en büyüktür. Allah’ım, bunu üzerimize emniyet, iman, selamet, islam ve sevdiğin ve razı olduğun şeye başarı ile doğdur. Ey hilal, bizim de senin de Rabbin Allah’tır.”
-Darimi, 2/403-
Müslüman Ramazanda elde edeceği hayırları düşünür ve gelecek olan Ramazan ayının bir rahmet ayı olmasından dolayı Müslümanın kalbi sevinç ve ümit ile dolar.
2) Allah’ın (svt) Ramazan için vaad ettiği tüm güzelliklere ulaşacağına dair kişinin kendi kendine söz vermesi;
Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu;
“Ben, kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O, beni andıkça ben onunla beraberim. O, beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. O, beni bir cemaat içinde anarsa, ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O, şayet bana bir karış yaklaşacak olursa, ben ona bir zira yaklaşırım. Eğer o, bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım.” [Buharî, Tevhid 15; 35; Müslim, Zikr 2, (26 75), Tevbe 1, (2675).]
Kişi Ramazan’a girerken Allah’ın (svt) affına mazhar olacak ameller yapacağına dair kendi kendine söz vermelidir. “Geçirdiğim bunca Ramazan neler yaptım ki bu Ramazan’da yapayım” gibi vesveselere kapılmadan “Ben bu rahmet ayında Rabbimin merhamet edip bağışladığı kullardan olmak için ameller yapacağım” diyerek kendisini amellere karşı teşvik etmelidir. Rasulullah (sav) kudsi olan hadiste buyurduğu gibi bizler Allah’a karşı zanlarımızı güzelleştirelim ki Rabbim de bize yanındaki hayırlarını lütfetsin.
3) Bolca istiğfar etmek;
El-Eğarr el-Atekî (radîyallâhu anh’dan) rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz benim kalbim perdelenir ve muhakkak ben bir günde yüz defa Allâh’tan mağfiret diliyorum.” -Müslim (2702); Tirmizî (1515)-
Kişi masiyetleri oranında Allah (svt) ile arasına perdeler çekmiştir. Bu perdeler ise Allah’ın (svt) rahmetine engeldir. Ramazanda Allah’ın (svt) Rahmetine mazhar olmak için bolca istiğfar ederek günah yüklerimizden maddi ve manevi olarak kurtulmamız gerekmektedir.
4) Bir programın olması
Kişinin Ramazan’da ne yapacağına dair elinde yazılı bir programının bulunması onu amele teşvik eden unsurlardan bir tanesidir. Gün içerisinde yapacağı nafile ibadetlerini ve en önemlisi sahur vaktinde yapacağı amelleri programlı bir şekilde belirlemesi vaktini daha verimli geçirmesine ve yapacağı amelleri düzenli ve devamlı bir şekilde yapmasına vesile olacaktır.
5) Kişinin yapacak olduğu amellerin ecrini bilmesi;
Kişinin yapacak olduğu amelin ecrini bilmesi kişiyi o ameli daha güzel yapmaya sevk edecektir. Ramazan orucunun ecrine dair hadis-i şerifler;
Ebu Hureyre (radıyallahu Anh) şöyle dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır’ buyurdu.” -Buhari 190, Müslim 760/175, Ebu Davud 1371, Nesei 2202, 2203, 2204, Tirmizi 808, Darimi 2/26, İbni Mace 1326, 1641, İbni Hibban 3432, Ahmed 2/232, Albânî İrva 907-
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Allah, Âdemoğlunun yaptığı her amel kendisi içindir, sadece oruç öyle değildir; o benim içindir; onun ecrini ancak ben veririm,’ buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz ve işlerde bulunmasın, düşmanlık da yapmasın. Bir kimse ona söver veya onunla dövüşürse, ben oruçlu bir kimseyim desin. Muhammed’in nefsi elinde olan Zata yemin ederim ki, oruçlu ağzın kokusu Allah’ın katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki sevinci vardır. İlki, iftar ettiği zaman sevinmesi, diğeri, Rabbiyle karşılaştığı zaman sevinmesidir” buyurdu.
Buhari’deki başka bir rivayette hadisin baş kısmı şöyle gelmiştir:
“…O kimse benim için yemesini, içmesini ve nefsi arzularını terk etti…”
-Buhari 1769, Nesei 2215, İbni Mace 1638, Abdurrezzak 7893, İbni Huzeyme 1896, İbni Hibban 3422, Beyhaki 4/304, Begavi 1710, Ahmed 2/237-
Sehl bin Sa’d (radıyallahu Anh) şöyle dedi:
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. O kapıdan sadece oruç tutanlar girer. Ondan oruç tutanlardan gayrı hiç kimse giremez. Kıyamet günü oruç tutanlar nerededir? denilir. Oruç tutanlar ayağa kalkarlar ve o kapıdan içeri girerler ondan oruç tutanlardan gayrı hiç kimse giremez. Onlar girdiği zaman o kapı kapanır da artık o kapıdan hiç kimse içeri giremez.” buyurdu.
-Buhari 1771, Müslim 1152, Nesei 2235, 2236, İbni Hibban 3420, Beyhaki 4/305, Tirmizi 765, Begavi 1709, İbni Mace 1640, Albânî Tergib 965-

Twitter; @sehadet_yolunda

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak