Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetMuvahhidelerimiz… İslam Cemaatimizin İzzetidir !

Muvahhidelerimiz… İslam Cemaatimizin İzzetidir !

Muvahhidelerimiz… İslam Cemaatimizin İzzetidir !

En geniş anlamıyla Cemaat:İslâm ümmeti topluluğunu ifâde eden bir kavramdır. Dünyadaki bütün müslümanlar bu anlamda bir bütün halinde cemaattirler. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bütün müslümanlar İslâm cemaatinin birer üyesidirler.
Cemaat rastgele, tesadüfen veya şartların bir araya getirdiği insanlar değildir. Cemaatin üyeleri de yaptıklarını bilmeyen,yolu ve hedefi belli olmayan hangi şartlar altında bir araya geldiğinden habersiz ve şuursuz kimseler değillerdir. Cemaat: Şuurlu bir birlikteliktir. Kuru kalabalığın, gözü açık bir propagandacının bir araya getirdiği cansız varlıklar yani kitle (cemadât) değildir.
Ancak bencil oligarşiler, tekelci krallıklar ve toplumların haklarına tecavüz etmeyi normal görenler, burada en büyük tecavüz İslam ümmetinin fertlerine ve haklarına yönelmesi nedeniyle büyük bir şer odağı haline gelme olasılığıdır. Bunun için İslâm cemaati, peygamber ve İlâhî vahye inanma mantığı üzerine kurulur ve gelişir. Bu cemaatin gayesi de Allah’ın hükmüne daha güzel bir şekilde uyabilmektir.
“Mü’minler, Cemâdât olma yanlışlığından Cemaat olma şuuruna yükselmelidirler…”
Bu tanımdan yola çıkarak, bugün İslam cemaatimizin yüz yüze bulunduğu bozguna uğratıcı ifsadlara karşı bilinçli bir yol edinmek zaruri bir hale gelmiştir.
Hemen hemen her İslami coğrafyaya sinmiş ve yayılmış bulunan, ehli sünnetin ve dirilişin kalelerini bir bir yıkmaya ant içmiş, kıyam ve yükselişini bozmak için gerek batı ideolojisi ile ordulaşmış şeytani bir Nusayri tehdidi, gerek küresel haçlı düzenle birlikte, Konferans masalarına kol – kanat gererek var olabilen Haremeyn topraklarının işgalci müşrik sahipleri “Global İslami Cemaatin’’ karşısına tüm orduları ile dizilmişken programsız/dağınık ve bireysel bir yola revan olmak elbette artık ümmetsel paydada müsbet bir birikime sebep olmayacaktır.
İslam topluluğunun cemaat adını alabilmesi için, o topluluğun İslam fikri etrafında, hedefe gitmek üzere bir araya gelmesi, ilkelere bağlı olması ve başlarında cemaat ile özdeşleşmiş, aynı amaca bağlı, yetkin bir önderin bulunması, Ümmetin erkek fertleri tarafından fiilen ve madden desteklenirken kadınları tarafından da arka planda sosyal , ailevi ve toplumsal basamaklarda desteklenmesi gerekir.
Tam da bu nokta kadınların cemaatin içindeki işlevini perçinlemektedir.
İslâm toplumunun kadın fertleri de birbirinin kardeşidir, tıpkı namazda saf tuttukları ve beraber oldukları gibi, kendi aralarında, toplum hayatında dünya ve din işlerinde de birbirlerinin yanındadırlar. İnançta olduğu gibi, dünya işlerinde de bir araya gelip yardımlaşarak yaşayan samîmî ve ihlâslı müslümanların teşkil ettiği birliği oluşturular. Müslümanlar namazda niçin bir araya geldiklerinin şuurunda oldukları gibi, müslümanlarla niçin bir arada olmaları gerektiğinin de farkındadırlar.
Onların cemaat oluşu bilinçli bir tercihtir. Aralarındaki bağ İman bağıdır; soy, hemşehrilik, ırk, kabile, hizib, ya da vatandaşlık, hele ki çıkar beraberliği hiç değildir.
Birçok ayrı siyasî güç müslümanlara hakim durumdadır. Buna rağmen biz , İslamın Kadın Cemaatleri vahyin yoluyla aydınlanmış vicdanı hür, genel esasları ve hedefleri etrafında cihadı destekleyen eksiklikleri imkanlar nispetinde gerek manen ve gerekse madden tamamlayan bir cemaat olmak durumundayız.
Bizler birbirimizin kardeşiyiz. Herkes birbirinin destekçisi, yardımcısı ve duâcısıdır.
Davanın muvahhideleri bulundukları yerde, cemaat anlayışını yaşatmakla da görevlidirler. Muvahhide kardeşlerimiz bir amacı ya da bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelebilirler, bir grup çalışması yapabilirler. Cemaat olgusunun güzel nimetlerini üzerimize de hissettiren Allah swt hamd olsun ki, Bugün şehadet haberlerinin oluk oluk aktığı İslam toplumumuzda nerede olurlarsa olsunlar, şehit eşlerine ve çocuklarına uzanan kenetlenmiş güç, bu yapının ülkemizde oldukça başarılı emareleri olduğunu ortaya çıkarıyor.
“Onların işleri aralarında şura-danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarfederler. Bir haksızlığa uğradıklarında üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar ” (Şûrâ: 38-39)
Rabbimiz müminlerden işlerini ortaklaşa yapmalarını ve yardımlaşmalarını emredip, birlik ve beraberlik içinde olmalarını istemiştir.
“Allah ve Rasûlune itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal: 46)
Onlar İslâm kardeşliği çerçevesinde ilişki kurarlar, ayrılık gütmezler, onlara sırtlarını dönmezler.
”Rabbimiz , müslümanları Kur’an etrafında bir araya gelmeye dâvet ediyor.’’(Âl-i İmran, 103).
Yalnız O’na yönelin ve O’ndan korkun; namazı kılın ve(Allah’a) ortak koşanlardan olmayın. Onlar ki dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her grup kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. ” (Rum, 30/30-32).
Cemaat her tür bereketin adıdır… Velayetin, rahmetin taşıyıcısıdır… İslam’ın zeminidir… Müminleri bir arada tutan tutkal, bir duvar misali kaynaştıran harçtır…
“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Al -i İmran 104)
Allah, kuvvetli bir bina gibi bir araya gelip kendi yolunda cihad eden mü’minleri sevmektedir.(Saff, 4)
“Cemâat rahmettir, tefrika ise azaptır”  (İbn Hanbel, IV,145).
“Allah’ın eli cemâatle beraberdir.”(Tirmizî, Fiten, 7).
“Bereket cemâatle beraberdir. ” (İbn Mâce, At’ime, 17)
“Allah için birbirini seven ve O’nun için bir araya gelip ayrılan iki kişi” de Allah’ın, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendireceği kimselerdendirler.(Buhari-Muslim)
Sözümüzü İmam Malik’in şu sözüyle sonlandırıyoruz:
“Cemaatta hoşunuza gitmeyen şeyler, ayrılıkta hoşunuza giden şeylerden daha hayırlıdır.”
Bütün işlerin kendisine döndürüleceğinde şüphe bulunmayan ve sonunda huzuruna toplanacağımız Yüce rabbimizden , Allah Rasulü ve ilk müminlerden aldığımız cemaat anlayışımızı günümüze taşıyan muvahhide kardeşlerimle birlikte, Davamızın Allah swt’nın vaadi üzere başarıya ulaştığı günleri hep beraber görmeyi nasip etmesini diler, bu vesile ile tüm Muvahhide dostlarımıza selam ederim.

Ashab’ul Araf

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak