Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetMüslüman kadın için; İlmin Önemi

Müslüman kadın için; İlmin Önemi

Müslüman kadın için; İlmin Önemi

Müslüman kadın için; İlmin Önemi

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer,9)

     Hak ile batılı ayırmanın en önemli vasıtası; ilimdir. Peygamberler toplumlarına, ümmetlerine ilmi miras olarak bırakmıştır. Bugün, kim onların bıraktığı ilmin peşinde ise, işte onlar peygamberlerin varisleridir.

     İlmin zıddı ise; cehalettir. İslam öncesi döneme cahiliye denilmesinin sebebi, bütün toplumun şirke dalması, putlara tapınmaları idi. Allah’tan bilgisi olmayana, O’nu tanımayana, O’nun hükmünü bilmeyen kişiye cahil adı verilir. Amr bin Hişam, Ebu Cehil (Cahiliyenin babası) ismini bu yüzden almıştır. O, Allah’tan yoksun, Allah’ın hükmünü tanımayan bir kimsedir.

     Günümüzde cahil kavramı oldukça değişmiştir. Bugün okuma yazma bilmeyene, lise, üniversite okumayana cahil deniliyor. Eğitim almış, diploması olan kişi cahillikten kurtuluyor. Oysa Ebu Cehil, o gün kendi toplumunda oldukça iyi bir konumdaydı, yönetici vasfındaydı ama cahiliyenin babası olmaktan kurtulamadı. Bugün de öyledir. Kim Allah’tan gafil, Allah’ın ilminden nasibini almamış ise, Allah’ın emrini, hükmünü, Rabbi’nin ondan istediğini bilmiyor veya kabul etmiyor ise, işte o cahildir. Onun fakülte okuması, diploma almış olması, onu cahil olmaktan asla kurtarmaz. Günümüzde Allah ile şuurlanan, O’nun yolunu takip eden, sıratı müstakime tabii olan Müslümanlara, Mü’minlere cahil, yobaz, bağnaz ismini takan bugünkü cahiliyenin atasıdır. Alim kişi, Allah’a itaatkar, cahil ise Allah’a isyankar olur.

“Kulları içinde Allah’tan ancak alimler korkar…” (Fatır,28)

     İnsanın Rabbini hakkıyla sevip O’ndan hakkıyla korkması, O’nu bilmesiyle alakalıdır. Allah’ı tanımak ancak O’nun bize peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ilimle mümkündür. Haram ve helali, iyiyi ve kötüyü, hayrı ve şerri, Rabbi’l Alemin belirler. Bunları öğrenmenin, uygulamanın yolu, Peygamber’i (as) takip etmektir. Peygamber Efendimiz (صلى الله عليه و سلم) şöyle buyurmuştur:

“Ben, sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en ileri takva sahibiniz olanınızım.” (Buhari,Müslim)

     Ve ilk inen ayet “Oku!” emriyle başlar, yaratan Rabbin adıyla okumak, hayatı Allah’ın adıyla programlamak, her işi, her olayı, her hareketi Allah’a sunarak, O’na danışarak yapmak… İşte danışmanın, sormanın, öğrenmenin ve yaşamanın adıdır “ilim”.

     Tarihe baktığımız zaman, tıpkı günümüzdeki gibi zalimlerin karşısına çıkanlar, onlarla en büyük mücadeleye giren, onlara asla boyun eğmeyen, zindan ve işkence pahasına Allah’ın adına haykıran, Tevhid davasına canını ortaya koyanlar; ilim sahipleri ve ilmiyle amel edenlerdir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Kaynak; Müslüman Kadının Ahlakı / İlmin Önemi

Genç Muvahhide 

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak