Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetMüslüman Gençler! Sizden İslam’ın Zaferini Bekliyoruz…

Müslüman Gençler! Sizden İslam’ın Zaferini Bekliyoruz…

Müslüman Gençler! Sizden İslam’ın Zaferini Bekliyoruz…

Şüphesiz biz şimdi İslam için çalışan kimselerden , özellikle gençlerden İslam’a ve Müslümanlara yardım edecekleri günü bekliyoruz… Biz onlardan Riddet olayında , Ebu Bekir’in günü gibi bir gün, Yermük’de Halid Bin Velid , Kadisiye’de Sa’d , Hıttin’de Selahaddin Eyyubi, Ayn Calut’ta Kuduz, Konstantiniyye’de Muhammed Fatih ve Kuliber’de Suleyman El-Halebi ‘nin günü gibi bir gün bekliyoruz.

Ey Kardeşim ! Münafıklara Deyin ki

Münafıklar ve Kalplerinde Hastalık olanlar sana diyecekler ki:
İstediklerinden herhangi birinin olacağını mı sanıyorsun?
İslam Hilafetinin yada İslam Devleti’nin kurulacağınımı zannediyorsun ?
Bunun olması imkansızdır. Amerika , Rusya, Avrupa ve İsrail buna izin mi verecek ?
Onlar İslam ve İslam Devletine karşı en azılı düşmanlardır .!
Onlar size şöyle diyecekler:
Siz seraba koşuyorsunuz , Siz kandırılmışsınız Sizi dininiz aldatmış , Size bunu dediklerinde Allahu Teala’nın şu sözünü onlara hatırlatın:
“O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar (sizin için) bunları dinleri aldatmış diyorlardı . Halbuki kim Allaha tevekkül ederse bilsin ki,  Allah mutlak galiptir , hikmet sahibidir.”
Ne kadar zorluk ve engel olursa olsun İslam Hilafeti gelecektir. İslam devletini kurmak kendisinde şüphe olmayan bir iştir. Allahın zaferi kesinlikle gelecektir. Bunun ne zaman olacağı bizim için önemli değildir. O bizi sadece din ile amel etme, şeraiti koruma bu konuda bütün gücümüzü harcama konusunda sorumlu tutmuştur. Neticeler ise Allah’a aittir.
“Allah Çalışanlar için en iyi yardımcıdır…’’
“Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe /111)

Sayı Çok , Amel Az…

Ey Amerikancı İslamın vurgununu yiyen Türkiye halkı!
Bugün İslami hareketin fertlerinin oldukça kalabalık olduğuna şahit oluyoruz.
Bu kalabalığımıza rağmen Allahın Dini için ciddiyetle, azimle , bıkmadan usanmadan hareket eden kaç kişi var ?
Sayıları onbinleri yüzbinleri  bulan kişiler nerede ?
Davet, Emr-i bi’l Maruf , Nehyi Ani’l Münker ve Cihad meydanlarının neresindeler ?
Onlar sadece izleyici rolünü oynuyorlar  ve bununla yetiniyorlar…
Çünkü onlar sadece Cahiliyye’den İslam’a bağlılığa geçme derecesiyle yetindiler…
Bundan sonrada bu derecede durdular …
Onların şunu çok iyi anlamaları gerekir. “Şüphesiz Allah temizdir. Sadece temizi kabul eder.”

İş Zamanında Tembellik Yapan ,Karşılıkların Verildiği Günde Pişmanlık Duyar…
Bizler bu zalimlerin Müslümanların ülkelerine nasıl musallat olduğunu görüyoruz. Müslümanlara işkence etmedikleri bir tek gece dahi geçirmiyorlar. Bir çocuğu , ihtiyarı kadını genci parçalara ayırmadıkça bırakmıyorlar. Müslüman kardeş çağın firavunlarına şunu söylemelidir.
“Ne hüküm vereceksen ver ! Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.” (Taha /72)
Muhakkak ki ; ‘Yakında’  kelimesi İblisin askerlerinden biridir.
Ey kardeşim sakın ha ertelemek seni yönetmesin ve  kalbinde yer etmesin. Çünkü o bitkinliğin yeri ve telafin/Helakin sığınağıdır. Bununla umutlar kopar , ve onda sonuçlar intikaya uğrar.

Ve Ey Ümmetin Kadınları…
Cihad meydanları bizlere farz kılınmadı…O halde Mallarınızla Cihad edin !
Ben ne yapabilirim ki  deme! Haçlı ordusunun Şam topraklarına üşüştüğü kıyam gününde sende elini taşın altına koyanlardan ol .. Evlatlarının haysiyeti için, onurlu yaşamak için,  Ayaklarını izzetin yollarında tozlandır. Unutma ki; Allah svt hiçbir ameli zayi edecek değildir.

Ey Ümmetin Kadın ve Erkek Aslanları/ İslamın Vakarlı Fedaileri !
Nefsin sende ancak bir emanettir.Sen onu daha ilk başta iman etmekle Allahu Teala’ya sattın . Ticaretin mübarek olsun, Biz sizden böyle bir gün istiyoruz.
Bu davete karşılık verecek misin?
Bu çağrıya kulak verecek misin ?
Şimdi değilse ne zaman…

Ashab’ul Araf

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak