Kategoriler
Ana SayfaKadın ve AileMüminlerin Annesinin Yanında; Kadın ve Vazifeleri

Müminlerin Annesinin Yanında; Kadın ve Vazifeleri

Müminlerin Annesinin Yanında; Kadın ve Vazifeleri

Aişe (r.a)’nin yanında müslüman kadın nasıl olmalıdır ve nelere dikkat etmelidir?
Bu, genel hayata katılabilmek için evini bırakıp çocuklarını terk eden bir kadın mıdır? Yoksa esas vazifesini ve hayattaki misyonunu görmezden gelip en üst dereceden diplomalara ve en yüksek ilmi kariyerlere ulaşabilmek için okuyan bir kadın mıdır?
Ya da hiç bir işi düşünmeden ve hayata hiçbir katılımı olmadan evinde oturup evinin ve çocuklarının yükünü kocasının üzerine yıkan bir kadın mıdır?
Müminlerin annesinin nazarında kadın,  ne budur ne de diğerleridir. Kadın, gerçek konumunun farkına varan, vazifelerinin yükünü omuzlayıp kocası ile birlikte yaşamın problemlerinin çözmede katılımı olandır.
Onun şöyle dediğini görmekteyiz:
Kadın için elindeki iğne. Alllah yolunda cihad eden bir mücahidin elindeki mızrak gibidir.
Bir gün bir kadın elinde,urganın çıkarmış olduğu izi fark eder ve ona şöyle der: ” Allah katındaki karşılığından dolayı müjdeler olsun sana. Ey kadınlar topluluğu eğer Allah’ın sizin için hazırladıklarının yalnızca bir kısmını bile görseydiniz gece gündüz durmazdınız. Kocası, kendisi veya çocukları için bir şeyler ören kadına, Allah-u Teala mutlaka yaptığı her boğum için bir nur verecektir.
Bu söylediklerimi kadınlara iletin: Bir şeyler örüp kendisini giydiren her kadına yedi kat sema ve içindeki melekler istiğfar edecektir.”
Devamla şöyle der: ”Ey kadınlar topluluğu sizlere müjdeler olsun. Kocanıza itaat etmenizin ve çocuklarınıza hizmet etmenizin karşılığı Allah katındadır. Sizler dünyada miskinler ama nebilerin ruhları ile birlikte cennete girenlerle birlikte öncülerden olacaksınız. Büyük günahlarınız hariç Allah bildiğiniz tüm günahlarınız affedecektir.”
(A’lamun nisa; Ömer Rıza Kuhale)
Kuşkusuz müminlerin annesi, müslüman kadınlara,evlerinde ve vazifelere uygun bir şekilde çalışmalarını öğütlemektedir.
Bugünlerde görmekte olduğumuz ucuz ve seviyesiz işlerde çalışmalarından ise nehyetmektedir.
Bir kadın, dikiş veya triko gibi yeni araçlarla evinin geçimini hafifletmede katkıda bulunabilir. Bununla birçok problemi halledeceği gibi bu,karşılığında büyük bir ecir bulunan bir ameldir. Ayrıca Allah Azze ve Celle bu işi bereketlendirecektir.
Her asırda ve her beldede kadınlar iş hususunda bu tür mesleklere yönlendirilmelidir. Zira bu, Allah katında bir ibadet, kocaya katkıda bulunma ve çocuklara da iyilik ve vefadır. Müminlerin annesine kadınların en faziletlisi sorulduğunda şu cevabı veriyor: ”Ayıp sözleri bilmeyen, erkeklerin hilelerinden haberdar olmayan, kocasına karşı süslenmenin dışında kalbi hiçbir şeyle meşgul olmayan ve ailesini korumak için geride kalandır.”
Kuşkusuz İslam adabı ile edeplenen akıllı bir kadın, ne açık saçık sözleri ve ne de iğneleyici lafları bilmez.
O, sözlerinde iffetli, konuşmasında doğru ve ırzında güvenilirdir. O, her şeyden önce kocası için ziynetine itina gösterir. Hakkındaki bilgilerini gizlediği gibi görünümünü de gizler. Böyle bir kadın, iffetini muhafaza eder, kocasını korur ve ahlakı ve kocasına karşı olan güzel muamelesiyle yaşamı güzelleştirir.
Bu, müminlerinin annesinin, müslüman kadınlar için koymuş olduğu ve onlardan ona tabi olmalarını ve bunları yerine getirmelerini istediği bir rehberdir. Ama onların bu öğütlere uyduklarını görebiliyor musun? Allah’tan bunu diliyoruz.
Dr. Abdurrahman Umeyre

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak