Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetMü’minin Güç Kaynağı Sabır

Mü’minin Güç Kaynağı Sabır

Mü’minin Güç Kaynağı Sabır

Sabır; zorluğa,haksızlığa ve başa gelen üzücü olaylara dayanma gücüdür.Acıya katlanma,sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme,aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme halidir.Diğer bütün erdemlerin geliştiği TEMEL ERDEMDİR.

  • Sabır,ilahi yasaları uygulamada,Allah’ın emir ve yasaklarına uymada nefse karşı direnebilmek, dur diyebilmektir.
  • Sabır,yoksulluk,haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleyebilme erdemidir,dayançtır.Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme halidir.
  • Sabır;insanın tabiatına tamamen zıt saldırılar karşısında,haklı olduğu,karşı çıkma gücü ve cesareti olduğu halde,rahatlıkla sessiz ve hareketsiz kalabilmesidir.
  • Sabır;hayatın kötü sürprizlerine karşı kişinin kendisini fikren eğitmesi ve hazırlıklı olması demektir.

Kişinin sabırlı olması dışında,başkalarınada sabrı tavsiye etmesi istenilen bir görevdir.En dikkat çekici şekilde sabrın öneminden bahseden Asr suresi, İmam Şafii’nin;”Başka bir şey nazil olmasaydı,Kur’an’dan bu sure yeterdi.” dediği suredir.
Aralarında ince ayrımlar olan bu tanımlamalardan sonra söz sultanı Rasulullah (sav) Efendimizden sabrı öğrenelim ve O’nun göstermiş olduğu aydınlık yolda konumuzu ele almaya çalışalım;
“Temizlik imanın yarısıdır.Elahmdulillah sözünün sevabı mizanı doldurur.Subhanallahi ve bi hamdullahi cümleside yerle gök arasını doldurur.Namaz nurdur.Sadaka, verenin imanlı olduğuna delildir.Sabır, aydınlıktır.Kuran, senin lehinde veya aleyhinde açık bir delildir.Herkes sabahleyin işine çıkar,kendisini satar.Ya kurtarır ya da helak eder.”(Nevevi,Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya b.Şeref, Riyazus Salihin,Ankara 1995,I,320.)
Yine kendisine en üstün amel nedir diye sorulmuş,cevabı;”Semahat(hoşgörü,müsamaha) ve sabırdır.” olmuştur.
Güzel ahlakın ağırlık merkezi olan sabırla benlikler olgunlaşır,sonsuz mutluluğa ulaşılır.
10441065_943737535656013_1605136299123342037_n
*SABIR DİRENİŞTİR!
Sabır,ruhun bir melekesi ve güzel huyudur.Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabırla olur.Bütün faziletlerin anası,hayatta başarılı olmanın ve olgunluğa ermenin sırrı bu güzel özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir.
Hz. Peygamber (sav);”Sabreden başarıya ulaşır.”, “Sabır başarının anahtarıdır.”, “Sabır bir ışıktır.”, ” Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir.”, “Sana sıkıntı veren şeylere sabretmende bir çok hayır vardır.” buyururarak sabrın faziletini anlatmıştır.
Sabır,bu anlamda musibet,sıkıntı,yoksulluk,hastalık ve ölüm türünden hayatımızda yer alan olumsuzluklara karşı ilk direnç noktası,insan hayatına yön veren önemli bir unsurdur.
Kuran’ı Kerim’de ismi geçen bütün peygamberlerin en belirgin özelliklerinden biri de sabırlı oluşlarıdır. Onlar; sıkıntılara,eziyetlere,imansızların düşmanlıklarına azimle tahammül gösteren büyük insanlardır.
“İsmail’i, İdris’i, ve Zülkif’i de hatırla. Hepside sabredenkimselerdendi.Onları rahmetimize kabul ettik.Onlar hakikaten iyi kimselerdendi.” (21 Enbiya 85-86)
İnsan sıkıntı, eziyet,haksızlıık,hastalık,sakatlık,fakirlik vs. gibi zorlulara isyan etmeden, direnerek,sabrederek tevekkül (Allah’ı vekil) etmelidir.Yine nefsin kötü eğilimlerini dizginleyerek,ilahi yasalara uymada tahammül göstererek,sabırla zafere ve mutluluğa ulaşır.
Küçük sıkıntılar büyük belaları engeller.Bazı musibetler,daha büyük musibetlerden korumak için adeta paratoner vazifesi görür.Ayrıca her sorun bir fırsattır,dertler insana yol gösterir.Her sıkıntı ve güçlük sabırla ortadan kalkar.
Sözün özü,sabır direniştir.Kur’an “Allah sabredenleri sever” derken işte bunu demiş olur:Allah direnenleri sever.Kur’an da “Ey iman edenler sabredin” derken: Ey iman edenler! “Direnin” denmektedir.
Hem hakkı savunacaksınız, hem de başınız sıkışınca savunduğumuz her şeyi, tüm kutsalları terk edip kaçacaksınız, bu yakışır mı? Günah işlemenin bile bir bedeli olurda sevab işlemenin bir bedeli olmaz mı?
Sahip olduğumuz değerleri korumada ve insan olmanın şerefini savunmada direnmeliyiz.
*SABIR GÜZELDİR
Bazı sıkıntılar vardır ki, kulun irade ve gücünü aşar.Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve vşikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek mü’minlerin özelliklerindendir.Böyle bir ortamda, sabırsızlık ve isyanın insanın kendisine zarar vermesinden başka bir sonucu yoktur. “Keskin sirke küpüne zarar verir.”   atasözünü unutmamak gerekir.Nitekim Cenab-ı Allah “Sabr-ı cemil” i (güzel bir sabır) emretmektedir. (12 Yusuf, 18) Rasululullah (sav) “Sabr-ı cemil , şikayet edilmeyen sabırdır.” buyurur.
İnsanın her arzu ettiğini elde etmesi mümkün değildir.Erişemediğimiz şeyler için, “Olmaması,hakkımızda hayırlıymış!” veya olan bir şey içinde “Her şeyde bir hayır var.” diyebilmek, kulluğa en uygun olan davranıştır.
Sabır, zorla değil, gönül hoşluğu ile kulun Rabbine teslimiyetidir.Hele gücü var iken sabretmek, yüce bir fazilettir.Sabrın güzelliğide buradadır.
                                    Abdullah Büyük-Aile mektebi syf  (363), (369-370)


10464067_10152558744598330_4429488862498791609_n

Paylaş:
Etiketler
Yorum Yok

Yorum Bırak