Kategoriler
Ana SayfaKadın ve AileKadının Şaşırtıcı Yapısı

Kadının Şaşırtıcı Yapısı

Kadının Şaşırtıcı Yapısı

  Kadınlar ruhi yönden şaşırtıcı bir yapıya sahiptirler; erkeğin kalbine, kuvvetin sırlarını ve kendine güvenin manalarını yerleştirirler.

  Kadın, insanlığın onurudur. Allah-u Teala’nın sünneti olarak, onun onurunu; ona verilen emanetini gözetmede,mutluluğunu ise; bir anne, bir eş ve evinin yöneticisi olarak vazifelerini yerine getirmede kılmıştır. Eğer bir anne ise, ona itaatte Allah’ı razı etme vardır. Cennet onun ayakları altındadır. Eğer Saliha bir eş ise kişinin takvadan sonra dünyasında istifade edeceği en güzel azıktır.
O, bir müminin sabah akşam Rabbinden istediği ve hem dünyasında hem de ahiretin de temenni ettiği güzelliktir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: ”Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ver, ahirette de bir güzellik ver ve o ateş azabından koru.”  (Bakara suresi 201)
Zamanın acımasızlığından veya akranlarının çekişmesinden ya da insanların hilelerinden şikayetlenen kocasına, bazen hanımın tek bir kelime etmesi bile coşku,umut ve kendine güven gibi duyguların şaşırtıcı bir şekilde geri dönmesini garanti altına alabilir. Birde bakmışsın ki bambaşka bir insan ve yıkılmak üzere duran yapıdan bambaşka bir yapı halini almıştır.
İslami yaşantı biçiminde kadın, bir örtü ve korunmadır. Muhafaza ve gözetimdir. Kocası ile bir araya gelince ona sırlarını açar ve o da onun huzurunda özel hallerini açıklar. Onun mazisini ve şu andaki halini tanımaya çalışır ve bununla geleceğini kestirir. Her ikisinin arzu ettikleri bir yaşam uğruna girişmiş oldukları bir mücadelede ona ortak olur. Nihayetinde de Allah-u Teala onları çocuklarını yetiştirmede ve küçük yuvalarının temellerinin sevgi ve muhabbet üzerine  inşa etmelerinde başarılı kılar.
Allah-u Teala evlilikten bahsederken elbise tabirini kullanmıştır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ”Onlar sizin için bir elbise sizde onlar için bir elbisesiniz.” ( Bakara suresi 187)
Gerçek şu ki yaşam yolculuğunda hiçbir insan elbiseden müstağni olamaz. Elbise insanı, yazın sıcaklığından ve güneşin yakıcılığından koruduğu gibi soğuk kış günlerinde de onun damarlarını ısıtır. Tüm bunların ötesinde hem erkeğe hem de kadına nispeten vücudun ayıplarını ve kusurlarını örter. Böylece gözler onlara ilişmediği gibi ondan nefret eder hale de gelmezler. Elbise kadın için bir örtü ve korumadır. Onun güzelliklerinin ve fitne yerlerini örttüğü gibi vücudunu erkeklerin hırsızca bakışlarından ve kalplerinde hastalık bulunanlardan da korur. Eğer elbise böyle ise erkek ile kadın, evlilik yaşantılarında birbirlerini nelerden korumazlar ki?
Erkek ve kadından her biri sözlerinde ve fiillerinde diğeri için bir örtü, sırları ve gizli yönleri için bir muhafazadır. İradesinin iyice zayıfladığı dönemlerde kadın, erkek için bir örtü ve korumadır. Duygusallığının galip gelip kadınlığın hakim olduğu durumlarda da erkek, kadın için bir örtü ve korumadır.
Allah Subhanehu ve Teala, kadınların, Rabbleri ve kocaları karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmesinden bahsederken şöyle buyurmaktadır: ”İyi kadınlar, itaatli olan ve Allah’ın kendilerini korumasıyla kendileri de gizli olanı koruyanlardır.” (Nisa suresi 34) Yani genel ve özel hayatlarında kocalarını korurlar, mallarını ve evlatlarını korurlar. Sırlarını ve sözlerini korurlar. Kocalarına, maişetlerinde güçlerinin kaldıramayacağı şeyleri yüklemezler. Çünkü bunlar onun duygularına zarar verecektir. Hatta bazen koca, eşini razı etmek için haram para kazanmaya bile mecbur kalabilecektir.
Selefi Salih’ten olan zevceler, kocalarını işe gönderirlerken onlara şöyle derlerdi: ”Allah’tan kork ve haram kazançtan şiddetle sakın. Zira bizler açlığa ve sıkıntıya sabredebiliriz. Fakat ateşe sabredemeyiz.”
Birbirlerini korudukları hususlardan birisi de, kendi aralarındaki  özel ilişkileridir. Bu konular hiçbir zaman dost ve arkadaşlarla sohbet konusu ve muhabbet mevzusu olamaz. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: ”Kıyamet gününde konum bakımından insanların en şerlileri, bir kadına açılan bir erkeğin-ya da bir erkeğe açılan bir kadının- onun sırlarını yaymasıdır.” (Muslim, Ebu Davud ve İmam Ahmed rivayet etmişlerdir)
Muslim’de geçen bir rivayette ise; ”Emanette en fazla ihanet eden kimsedir.” geçmektedir.
Ebu Hureyre (r.a)’nin rivayet ettiği başka bir hadiste ise şöyle demektedir: ”Bir gün Rasulullah (s.a.v) bize namaz kıldırdı ve selam verdikten sonra yüzünü bize döndü ve şöyle dedi: ‘Sizin aranızda ailesinin yanına girip kapısını kapatan ve sonra örtülerini indiren  daha sonrada dışarı çıkıp, ‘Ben ailemle şöyle şöyle yaptım.’ diyen var mıdır?’ insanlar sükut ettiler.Sonra kadınlara döndü ve ‘Peki sizden bunu anlatan var mı?’ diye sordu.Orada bulunan genç bir kız dizlerinden biri üzerine çöküp Rasulullah’ın onu görebilmesi ve söylediklerini duyabilmesi için ona yönelerek şöyle dedi: ‘Evet, Allah’a yemin olsun ki, erkekler de kadınlar da bundan bahsetmektedirler.’Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: ”Bunu yapanın durumunu ne gibi olduğunu biliyor musunuz? Bir sokak başında birbirlerine rastlayan-insanlar onlara baktığı halde ihtiyaçlarını gideren- erkek ve dişi iki şeytan gibidirler.”
(İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmiştir.)
Peygamberimizin sallallahu aleyhvesellem ümmetine verdiği bu öğüdünden sonra azıyla çoğuyla kocasının tanıyan bir kadının kocasının sırlarını ifşa etmesi nasıl olabilir? Nasıl başkalarına ondan bahsedip onlardan gizlemek istediği veya onların dünyasında saklamak gereği duyduğu şeylerini açıklayabilir?
Aslında bazı kadınlar bunları yapmaktadırlar. Saklamaları gereken sırlarının başkalarına ifşa edebilmekteler. Genellikle bu ifşanın sonucu çok tehlikeli olur. Bazen boşanmaya ve ayrılmaya kadar da varabilir. Bazen erkeğin, etrafındaki herkesten gizleyeceği bir sırrı olur. Hanımının yanına gelir ve bu sırrını ona açar. Ve bunu sonucu da insanı kahredici sebepler veya sonu gelmeyecek olan problemler olur.Bunun bir örneği de şudur; Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’in, müminlerin annesi Hafsa’ya vermiş olduğu sırrı Hafsa’nın ifşa etmesiyle; -denildiğine göre- bir ay boyunca eşlerini terk etmesi ve hepsini boşamayı düşünmesi gibi büyük olayların doğmasına sebep olmuştur.
Akıllı kadın kocasının sırlarını koruyup -ona en yakın olan insanlar bile olsa- bu sırları başkalarına ilan etmeyen kadındır. Bunu ailenin selameti, evin mutluluğu ve çocuklarının terbiyesi için yapar.

Dr. Abdurrahman Umeyre 

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak