Kategoriler
Ana SayfaFikir - Davetİslam’da Tesettür-3

İslam’da Tesettür-3

İslam’da Tesettür-3

Hicab (Perde) Ayeti
 
Kadınların ev dışında veya yabancı erkeklerin yanında normal ev içi elbisesinin üstüne bir dış elbise daha giymeleri gerekir. Ayette şöyle buyruluyor:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
‘Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış elbiselerinden (cilbablarından) üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu, onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.’ (Ahzab,59)
Ayetin Arapça metninde geçen  “جلابيب” , cilbab’ın çoğuludur. Cilbab, bütün vücudu örten elbiseye denir. Hicab ayeti, kadınların avret mahallerini örtmeleri istikrar kazandıktan sonra nazil olmuştur. Bilindiği gibi, örtünme Hicri 5.yılda Şevval ayında Nur suresi 31. ayet-i kerimenin inzali ile farz kılınmıştır. Öyleyse bu ayette emrolunan tesettür, daha önce farz kılınan setr-i avretten başka ve fazla bir örtünmedir. Bunun içindir ki bütün müfessirler, tabirleri değişik de olsa mefhumda birleşerek ayetteki “cilbab”tan maksadın kadının elbiseleri üzerine giyilen ve bütün vücudu örten bir örtü,elbise olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu sebeple zamanında kadınların çarşaf denilen bir örtü veya onun benzeri bir örtü ile örtünmeleri gerekmektedir. Ayetteki “cilbab”tan maksat bazı cahillerin sandıkları gibi setr-i avret değildir.*1*
Ahzab suresi 59. ayette geçen “cilbab” kelimesi hakkında birkaç görüş vardır:
1.Kadının elbiseleri üzerine giyilen ve bütün vücudunu örten bir örtü(dış), elbise olduğunda müfessirlerce ittifak olduğunu ayetin tefsirinin başında belirtmiştik.
2.Cilbab, bütün vücudu baştan aşağıya örten(çarşaf,ferace,çar gibi örten) dış kıyafetin adıdır.
3.Üst tarafı göbeğe kadar örten ve rida denilen örtüdür.
4.Cilbab, bütün vücudu baştan aşağı örten çok geniş ve uzun bir örtüdür.
5.Taberi ve Ebu Hayyan, İbn-i Abbas radıyallahu anh’dan şöyle rivayet etmişlerdir:”Kadın cilbabını üstten alnının üzerine indirir ve ordan sıkar, alttan da burnunun üzerine kadar (yüzünün ekserini ve göğüslerini tamamen) kapatır. Yalnız gözleri dışarıda kalır.”
Yüzünün avret olmadığını söyleyenler,(bir kısım Hanefi alimleri gibi) bunu iki şarta bağlamışlardır. Bu şartlardan birincisi; yüzün tabii durumunda olması (yani makyajsız olması),ikincisi;fitneden emin olunmasıdır. Şayet yüzün açılması fitneye sebep oluyorsa açılması haramdır.
Yine “Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur.” ifadesinde hicab’ın faziletinin hikmeti beyan edilmektedir. Şer’i hükümlerin hepsinde meşru hikmetler vardır. İşte kadınların örtünmelerindeki hikmet de hem onların namuslarının, hem de cemiyetin korunmasıdır. Ebu Hayyan el-Endülüsi: “Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur.” ayetini, “Namus ve iffetle tanınsınlar ki, fasık kimseler onlardan hiçbir şey beklemesinler.” şeklinde tefsir etmektedirler.*2*
Üstad Mevdudi de ayetle ilgili der ki: “Elbette (ayette geçen) bu emir, erkeklerin ısrar edici bakışlarından, sarkıntılık etmelerinden ve sataşmalarından rahatsız olan, bunları eğlenceli bulmayan , kötü şöhretli ahlaksız sokak kadınlarından biri gibi kabul edilmek istemeyen, tam aksine ahlaklı , namuslu ev kadınları olarak tanınmak isteyen kadınlar içindir. Böyle ve şerefli kadınlara Allah Teala şöyle buyuruyor: “Eğer gerçekten iyi kadınlar olarak tanınmak istiyorsanız ve erkeklerin şehvet dolu bakış ve ilgileri sizi rahatsız ediyorsa , insanların açgözlü bakışları önünde bütün güzellik ve fiziki cazibenizi ortaya koyacak şekilde yeni gelinler gibi süslü bir şekilde sokağa çıkmamalısınız. Tam aksine bütün ziynetlerinizi gizleyen ve yüzünüzü örten sade bir örtü ile ve ziynetlerinizin şakırtısı bile dikkati çekmesin diye ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek sokağa çıkmalısınız. Kendisini boyayıp süsleyen ve her tür ziyneti takıp takıştırmadan dışarı adımını atmayan bir kadının, erkeklerin dikkatini çekmekten başka bir amacı olamaz. Böyle yaptığı halde insanların, açgözlü bakışlarından rahatsız olduğunu söyleyerek şikayet ediyorsa ve “sokak kadını” olarak tanınmak istemediğini, namuslu bir ev kadını olarak yaşamak istediğini söylüyorsa , bu , sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Siz aynı zamanda hem sokak kadını hem de namuslu bir kadın olamazsınız. Eğer namuslu, saygıdeğer kadınlar olarak yaşamak istiyorsanız, sokak kadınlarına yaraşan davranışlardan vazgeçmeli ve namuslu kadın olmanızı sağlayacak bir hayat tarzı benimsemelisiniz..”*3*
Müslümanların vazifeleri, daha sonra örtünmede zorluk çekmemeleri için on yaşına giren kız çocuklarını örtünmeye alıştırmak olmalıdır. Bu örtünme teklif emri değil, fakat terbiye bakımından gereklidir. Namazda da durum böyledir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Çocuklarınız yedi yaşına girdikleri zaman onlara namazı emredin. On yaşına girdiklerinde namaz kılmazlarsa onları(hafifçe) dövün.”*­4* Atalarımız “ağaç yaşken eğilir” demişlerdir. Gerçekten küçükken İslami terbiye verilmeyen kişiler, sonradan İslam’ı yaşamakta zorluk çekmektedirler.
Şimdi günümüzde tekrar tekrar gözden geçirilip yapılmaması gereken, çok önemli bir konu olan teberrüc hususunu açıklamaya gayret edelim:
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:”Evlerinizde oturun. İlk cahiliyye (çağı) kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak (kırıta kırıta) yürümeyin.” (Ahzab,33)
IMG_20150830_150139Teberrüc: Bir kadının kocasından başka kimselere ziynetlerini (altın, gümüş,gerdanlık..) ve fiziki güzelliğini teşhir ederek göstermesi,böbürlenerek ve kırıtarak yürümesidir.
Ayetteki çağrı her ne kadar Peygamber hanımlarına yapılmışsada, tüm mü’mine kadınlara da yönelik bir emirdir. İlk cahiliye çağı kadınlarının toplum içerisindeki dış görünümlerini anlatan “teberrüc” kavramını müfessirler,şu şekilde açıklıyorlar:
“Kadın çıkar, erkekler arasında gezebilirdi. Kadınlar evlerinden dışarı çıktıkları zaman, nazarlanarak, kırıtarak, üzerlerine ilgi ve dikkatleri çekerek yürürlerdi. Bu ayetle Allah bundan mü’mine kadınları menetti. Teberrüc, kadının örtüyü başına bağlamadan onu bırakması; gerdanlık , küpe,boyun ve boğazını açık bulundurmasıdır. İşte o günün çıplaklığı, açıklığı bu idi.*5*
Bu demek değildir ki, cahiliyye kadınları hiç başörtüsü kullanmıyordu. Fakat onlar, yalnız enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlar,yakaları önden açılır, ziynetleri görünürdü. Yani halaylık yaparlardı. Demek ki son zamanlarda çağdaşlık,asrilik sayılan kerdenküşalık böyle bir eski cahiliyyet şiarı idi. İslam bu açıklığı yasaklayıp,kadınları başörtülerini yakaları üzerine vurarak örtünmeleri farz kılındı.*6*
Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “İki sınıf insan vardır ki, bunlar ateş ehlidirler. Birincisi sanki hiç elbise giymemiş gibi ince ve dar elbise giyen kadınlardır.(kasiyatün ariyatün). Bunlar bu elbiseleri erkekleri kendilerine celbetmek için giyerler (mümilatun). Bunların saçlarıda hörgüçlü develerin hörgücüne benzer (saçları kabartılmış). Bunlar cennete girdikleri gibi, çok uzaktan duyulan cennet kokusunu dahi alamayacaklardır.“*7* buyurmuştur.
Hadisteki “كاسيات عاريات” ifadesi, özlü ve bir çok manayı düşündürebilecek, edebi bir ifadedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in, bu kadınların halini, böyle özlü ve üstü kapalı bir ifade ile işaret edip bırakmış olması, sanki bu kadınların halini detaylıca tasvir etmekten bile haya ettiğini anlatır gibidir. Ayrıca bu kadınların biçim olarak tarif edilmemiş olması, bu ifadeyi, bir çok manayı içinde barındırmaya da elverişli hale getirmektedir.
Hadis-i şerifi şerheden alimler giyinik üryanlığın birkaç türünü örnek vermişlerdir. Mesela bu kadınların dış kıyfetleri ince kumaştan yapıldığı için beden hatlarını yeterince gizlemez. Veya kıyafet o kadar dardır ki, örtüyormuş gibi yaparak teşhir eder. Hatta o kadar cazip hale getirir ki olduğundan daha güzel gösterebilir. Bunlar giyinik üryanlığın ilk akla gelen örnekleridir. Ama başka türlü de olabilir.
Mesela kıyafet ne şeffaftır, ne de incedir ama yine de örtünmenin maksadına hizmet etmez. Çünkü ziynetleri örtmesi için giyinilecek olan giysi o kadar cazibeli olur ki , bizzat kendisi bir ziynet haline gelir. Tıpkı son zamanlarda düğünlerimizde gördüğümüz -güya tesettür- gelinlik, nişanlılık ve abiye kıyafetler gibi..
Hatta sözde dış kıyafeti olarak satılan , enva-ı çeşit modelde dikilmiş, işlemeli kıyafet için de bunu söylemek pekala mümkündür. Bu elbiseler rengiyle, ışıltısıyla, süslemeleriyle ve mahrem bölgelere işaret eden dikiş teknikleriyle o kadar dikkat çekmektedir ki sanki onu giyen kişi adeta; “ ben örtünmüş gibi yapıyorum ama esas arzum başka türlü” demiş olmaktadır.
Hadis-i Şerifte bu kadınların kıyafetleri dışında başka bir özelliklerine daha dikkat çekiliyor; yine birçok manaya yorumlanabilir, üstü kapalı sayılabilecek, özlü bir ifade ile. Hadisin devamındaki “مميلات” ifadesini alimler “ başka kadınlara da ,cazip bir edayla, salına salına yürümeyi telkin edenler” manasına geldiğini izah ederler.
Hiç kuşkusuz tarih boyunca bu tarife uyan bir çok kadınlar gelip geçmiştir. Günümüzde ise bu ifade ilk anda, podyumlardaki mankenlerin, kibirli ve havalı bir edayla yürümelerini akla getirmektedir. Ne yazık ki onların o kedilerini beğenmiş halleri, genç kızlarada örnek teşkil etmektedir.
Onlarda caddelerde meydanlarda , benzer şekilde dikkat çekici bir giyim kuşam içinde ve çalım satar gibi bir edayla yürümektedirler. Bu kızcağızların halini biraz inceleyen bir kişi şaşmadan edemez. Öyle bir edayla yürümektedirler ki, gören zanneder ; sanki etraftakiler iki yana dizilmiş de onların yaptığı bu gösteriyi seyrediyor.
Başkalarına kötü örnek olmanın bir başka yolu da; elit, sosyete gruplar oluşturmak ve mütevazi insanlara tepeden bakarcasına , kibirli tavırlara bürünmektir. Okullarımızda ve çeşitli sosyal ortamlarda ortaya çıkan bu sosteye gruplar , cahil kadın ve kızları özendirebilmektedir.
Ne tuhaftır ki inandığı için örtünme çabasına girmiş olan kızlarımız da bu garip hallerden uzak kalmamaktadır.  Tıpkı hadis-i şerifte tasvir edildiği gibi bu kızlarımız , kocaman topuzlar yaparak dikkat çekmenin bir yolunu aramakta gibidirler.*8*
Kadınların başlarının deve hörgücüne benzetilmesi , çeşitli bağ ve sargılarla sararak onları büyüttüleri içindir. Yan, başörtünün altında da olsa , tepeye toplanan saçların dikkat çekici olmaması gerekir.*9*
Bu günkü kadın tesettürü konusunda diyebiliriz ki, elbise artık bir örtme gizleme aracı olmaktan ziyade , Müslüman kadınlarda dahi bir teşhir , bir reklam aracı , haline gelme eğilimindedir. Türbanını bir bakıma bir kişilik göstergesi olarak koruyan kızımız kot pantolonunu da ihmal etmemektedir. Bu aslında başka modernleşme kültürünü zımnen kabul ve farkında olmadan ona mağlup olmaktadır. Ya da tabir yerinde ise, başını miğferle koruyan savaşçının ayaklarını kılıçlardan kurtaramamasıdır. Buna isterseniz yukarıdan gelen şeytanları savarken , aşağıdan gelenleri fark edememe de diyebilirsiniz.
Şimdide günümüzde oldukça kullanılan ipek eşarbın hükmünü açıklamaya gayret edelim: Hz. Ali , Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bana bir “siyera” (ipek cinsinden bir kumaş) kostüm vermişti. Onu giyerek dışarı çıktım . Ama Peygamberimizin yüzünden Onun bana kızdığını anladım ve onu derhal yırtarak yakınlarım olan kadınların arasında paylaştırdım; demiştir. Müslim’deki rivayetinde Rasulullah sallallahu alyehi ve sellem:” Onu ben sana giyesin diye göndermedim , yakınlarından kadınların başörtüsü yapmaları için gönderdim.” buyurduğu ilavesi vardır. Demek ki ipeğin ipek olduğu için başörtüsü olarak kullanılmasında bir beis yoktur. Başörtünün mahzurlu olması ipek olmasından değil, , süslü-püslü olup, “teberrüc” (sayılacak bir başörtü) kapsamına girmiş olmasından dolayı olabilir. Yani rengi ve deseniyle cazip olup,”teberrüc” sayılacak bir başörtüsü, ipekten olmasa bile kadın için mahzurludur. Böyle bir başörtü ile de tesettür gerçekleşir , ancak teberrüc yasağına uyulmamış olur. Rengi ve deseni ile teberrüc kapsamına girmeyen bir başörtüsü, ipek olsa bile mahzurlu olmamalıdır. (Allahu A’lem)*10*
Kur’an-ın “evlerinizde oturun” (Ahzab,33) buyurmasını,her selim akıl sahibi insan anlar ki, eve kapanıp ,boşu boşuna gününüzü gün edin anlamı çıkmaz. Bu çıkmanızı gerektirecek, şer’i bir ihtiyacınız dışında, gereksiz yere , cahiliye kadınlarının açılıp , saçıldığı gibi dışarı çıkmayınız demektir.*11*
Teberrücden korunamayan kadınlarla İslami bir cemiyet kurulamayacağı için de ilk İslam toplumunu oluştururken Allah’ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem mü’mine kadınlardan teberrüc yapamayacaklarına dair biat alırdı.
Teberrüc; zinaya,boşanmalara, ailelerin dağılmasına, sapık akımlara zemin hazırlığı için haram kılınmıştır. Dolayısıyla dinimiz “dolaysız çıplaklığı” ve teberrüc dediğimiz ” örtülü çıplaklığı” da yasaklamıştır.
Günümüzde ” Tesettür Modası” *12* reklamı altında yeni bir tehlike hortlamış bulunmaktadır. Bir takım firmalar, ürettikleri İslam’a uygun (!) modellerle Müslüman genç kızları adeta esir aldılar. Yırtmaçlı elbiseler, taşlanmış ipekten yapılmış çeşitli pardösüler, kaplar, tunikler, albenili başörtüler genç kızların hücumuna uğruyor. Gerçekten de bu sektör çok başarılı (!) oldu ve Müslüman kızları bir tüketim kölesi yaptı. Pardösülerin yakaları inip kalkıyor , göğüs kısmı açılıyor, kapanıyor, bir kemerle pardösünün vücuda daha da oturması sağlanıyor. Çeşitli takılar, zincirler, halkalar, iri iri düğmeler de aksesuar olarak bu pardesülerin şıklığını , çekiciliğini tamamlıyor.
Halbuki başörtülü kıyafette aranan şartlar şunlardır:
1.Başörtüsü, saçları ve boynu kapamalıdır:
Bir düğün topluluğunda, başörtülerini ince ve şeffaf alan kadınlara Hz.Aişe radıyallahu anha: ‘Siz Nur süresine inanmıyor musunuz? (Mü’mine) kadın böyle giyinir mi?’ diyerek başörtüsünün kalın ve saçın rengini göstermemesi gerektiğini söylemiştir.
“Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve Mü’minlerin kadınlarına söyle! Başörtülerini üzerlerine alsınlar. Böyle yapmaları , tanınmamaları ve eziyetlere uğramamaları için, daha iyidir.” (Ahzab,59)
Cilbab bahsinde beyan ettiğimiz üzere , kadın dışarı çıktığı zaman yani mahremlerinin görebileceği yerde, başörtüsünün üzerine bir de “cilbab” (örtü) atmalıdır. Ama vücudun üst kısmını omuzları ve göğüsleri örten geniş bir başörtüsü de cilbab sayılabilir diyenler de vardır.
2.Başörtüsü, saçı gösterecek kadar şeffaf olmamalı:
Dihye b. Halife radıyallahu anh diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Mısır’dan ince keten kumaşları gelmişti. Bir parça da bana verdi ve : ‘Bunu ikiye böl birisi ile kendine gömlek yap , diğerlerini hanımına ver , kendisine başörtüsü yapsın.’dedi. Ben dönüp gideceğim zaman: ‘Hanımına söyle altına bir kumaş daha giysin; saçlarını göstermesin.’dedi. *13*
3.Başörtüsünün altına giyilecek beden kıyafeti olacak bir pardösüde şu özellikler bulunmalıdır:
a) Pardösülerin ya da daha değişik dış elbiselerin geniş olması, kadın vücut hatlarını belli etmemesi gerekir. Yani batı medeniyetinin bize fırlatıp attığı elbiseler gibi olmamalıdır. O öyle bir medeniyettir ki, modacılar göğüsleri,belleri,kalça vs. yerleri açığa çıkaracak bütün duygu ve şehvetleri tahrik edecek elbise ürettiler. İşte böylesine pardösü ve manto giyenler de giyinik çıplaktırlar. Böyle bir kıyafette fitnedir.
b) Erkek pardösülerini ve gayr-ı Müslim kadınların özel kıyafetlerini andırmamalar, benzememeli.
c) Kadının topuklarına kadar ayaklarını ,yenleri (bilek kısmı)açılmayacak şekilde kollarını örtmeli.
d) Rengi,nakış ve dikişleri dikkat çekici olmamalıdır. Dikkat çekici renkli başörtüler giyinmemelidir. Koyu renkli başörtüler giyinmelidir.
e) Başın da sade süssüz ve geniş bir üstlük vazifesi gören başörtüsüyle ve yukarıdaki özelliklere sahip abaye ya da pardösüyle kapatılması, adına ne denirse kadının dış elbisesi sayılabilir.*14*
4.Başörtülü kıyafette pantolon ve çorap meselesi:
Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın cilbablarının veya pardösülerinin altına pantolon giymeleri mahzurlu olmadığı gibi övülen bir uygulamadır.. Hz. Ali radıyallahu anh’ın rivayetinde şunlar anlatılmaktadır: “Bulutlu ve yağmurlu bir günde Baki’de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’le beraberdik. Merkebe binmiş bir kadın geçiyordu. Merkebden düşecek oldu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (bir yeri açılır endişesiyle) ondan yüzünü döndü. Orada bulunanlar : ‘Kadının pantolonu (sirvali var) üzeri açılmaz.’ dediler de Rasulullah salllallahu aleyhi ve sellem :’Pantolonlar (sirvaller) edinin . Çünkü onlar en iyi örtücüdür. (Kadınların avretini) de dışarı çıktıklarında onlarla koruyun.” buyurdular.*15*
Kadın,dış elbisesinin altında sirval-iç don(pantolon) giyebilir. Bunu da daha iyi örtünmek için yapmışsa güzel bir iş yapmış olur. Ancak hadisler de geçen ‘sirval’i bugünkü pantolonlar gibi tam tamına anlamak da yanlış olur. Eğer paçalar gözükecekse onları erkek pantolon paçalarından farklı yapmalarıdır. Erkek pantolonundan farklı olmalıdır. Aslında anadolu kadınlarının giydiği ve ‘dizlik’ tabir edilen uzun iç donu ‘sirval’ tarifine daha yakındır. (Allahu Alem)*16*
Önemli bir konu da, başörtü ve pardösü giyen bayanların diz kapağından aşağısına giydikleri jartiyerli-jartiyersiz diye bilinen naylon çorap giymeleri konusudur. Bacakların rengini ve şeklini gösteren bu tip çoraplarla yabancı erkeklere gözükmek caiz değildir.*17*
Ayrıca (Nur suresi 31.ayette belirtildiği gibi)kadınların, ayaklarını yere vurdukları zaman ses çıkaran yüksek topuklu ayakkabıları giymeleri haramdır. Giyilen ayakkabının görünüş olarak ziynet hükmüne girmemesi ve cinsel duygu vermemesi gerekir. Yüksek topuklu ayakkabı, yapısı itibariyle ayak topuklarını parmaklardan yüksek bir konumda tutmakta ve adım atılırken ayak topuğunun yukarıda olmasından ve de ayağın kıvrılmasını engellediğinden dolayı , doğru hareket ettirmemektedir. Yani bunların hepsini topladığımız da yürürken kırıtma gibi durumlara sebep olmaktadır. Görünüş itibariyle de dikkat çekici bir ayakkabı modelidir. Sağlık açısından da sakıncalı olduğu tıbben ispatlanmıştır. Ayrıca erkeklerin,-kadınları gömeden- yüksek topuklu ayakkabılardan çıkan seslerden etkilendikleri bazı psikologlarca tespit edilmiştir. Bütün bu hakikatlere rağmen özellikle nişan ve düğün merasimlerinde “ben Müslümanım” diyen örtülü(!) bayanların bu tür yüksek topuklu ayakkabıları giymeleri ne acıdır.

(Devam edecek…)

Ahir Zaman Müslümanına Notlar/ Muhammed İmamoğlu

İslamda Tesettür-Hicret Yıldız İmamoğlu

1. M.Ali es-Sabuni,a.g.e,c.2,s.325

2.M.Ali es-Sabuni,a.g.e,c.2,s.325

3. Ebu’l-A’la Mevdudi,Tefhimu’l Kur’an,c.4,s.460

4. İbrahim Cana,Kütüb-i Sitte Muhtasarı ve Tercümesi,c.8,s.232-233

5. İmam Kurtubi, el-Camiu’li-Ahkami’l-Kur’an,c.14,s.97-99

6. Ramazan Altıntaş, Bütün Yönleriyle Cahiliyye, s.45,Ribat Yay.,Konya 1990

7. Müslim,Kibat’ul-Libas, 125,Ebu Hureyre’den

8. http://islamihayatdergisi.com/konular/detay/Cennetin-kokusunu-bile-alamayacaklar-

9.  Asım Uysal,İzahlı Kadın İlmihali Ansiklopedisi

10. Faruk Beşer , Hanımlara Özel Fetvalar c.2,s.130

11. Ramazan Altıntaş.a.g.e,s.46

12. Tesettür ve Moda kavramları yanyana gelemeyecek iki kavram ama ülkemizde bu kavramın çokca kullanıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Modacı Barbaros Şansal -ki inancını ve ahlakını asla doğrulamayacağımız birisidir- bile bakın neler demekte bu konuda :’ Türkiye’de de tesettür modası kitabına uydurulmuştur. Ve bugün Türkiye’de tesettür modası altında üretim yapan bütün firmaların iplikleri Musevi firmalardan gelmiştir. Bizde ki tesettür modasına dair birçok şey Evangelistlerin ve siyasi Siyonizme inananların empoze ettiği örtünme ve giyinme şeklidir. Dünyada da örneği hiçbir Müslüman coğrafyada yoktur. Bu kadar diziler gitti, herşey gitti ama örtünme şekli Arap yarımadasına gitmedi. Ahlaken  çöküntü yaşasa da görüntü kimliğini değiştirmedi. Biz milli kostümümüzü imha ettik… İslam’da kadının başı yükselmez ensede kalır.  Dünyadaki hiçbir İslam ülkesinde alt örtünün seviyesinin içinde bir şey göremezsin. Başı açık kadın saçını kabartıp krepe yapıyorsa, başörtüsü takanın başını yükselterek örtünmesi aynı şey. Dişilik, cinsellik, ergenlik hepsinin içgüdüsel olarak dışa vurumu aslında…Pardösü de asla ve asla İslam’a uygun değil. Düğmelerin dizimi, belindeki kemeri ve darlığı ile o da uygun değil. Bele kalın kemerlerde takılmaz. Bel çevresini sarmayacak şekilde giyinilmeli. Artık monochrome’a doğru yönelmeli. Özellikle tasvir desenden kaçınılmalı. Başında kelebek desenli bir eşarp rengarenk iken çok davetkardır. “http://blog.kubratekin.com/2013/03/barbaros-sansal-ile-soylesi.html “

13. Ebu Davud, Kitabu’l-Libas

14. Faruk Beşer, Hanımlara Özel İlmihal, s.150

15. Münavi, Feyzü’-Kadir,c.1,s.109-110

16.Faruk Beşer, Hanımlara Özel Hanımlar,s.150

17. Hasan Çalışkan,Örtünme ve Çıplaklık,s.123

 

 

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak