Kategoriler
Ana SayfaKadın ve Aileİslam’a göre kızların eş seçme hakkı

İslam’a göre kızların eş seçme hakkı

İslam’a göre kızların eş seçme hakkı

Esselamu aleykum we rahmetullah Allah’ın rahmeti ve bereketi çağın muvahhidelerinin üzerine olsun..
İslam dini evlilik ilişkilerini en yüksek seviyeye ulaştırarak hem eşler,hem aile,hem de toplum hayatında çok önemli faydaları olan ortak ilişkilere dönüşmüştür.Bu sebeble kadına,eşini seçme hak ve hürriyetini vermiştir.Diyelim ki bir kızın anne babasına ya da velisine bir dünür gelse,yani evlenmek için kızı istemeye gelseler; onların,kızlarının o kişiyle evlenip evlenmeme hususundaki görüşünü almaları gerekir.Eğer kız,taliplisi olan erkekle evlenmeyi reddederse evlilik gerçekleşmez.Kız, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın,taliplisiyle evlenmeyi kabul ederse ancak evlilik gerçekleşebilir.İşte bu, bizzat Allah Rasulu sallallahualeyhivesellem’in, şu sözüyle ifade ettiği şeyin ta kendisidir:”Kendisi emir vermedikçe dul kadın,izin talep edilmedikçe de bakire kadın evlendirilemez.” (müslim) Nişan, sadece erkeğin ,bir kadınla evlenme isteğinden ibarettir dolayısıyla nişanlanmak, evlilik akdi anlamına gelmez nişanlı bir kıza, nişanlısı ya da nişanlısının ailesi tarafından verilen hediyeler, nişanlılığın devamını teyid etmekten başka birşey değildir onun için nişanlılık, evlilik akdi (yani nikah) sayılmaz.Bu sebeble, evlilik akdi olan nikah üzerine terettüp eden hususlardan hiçbiri, nişan yapmışolmakla gerçekleşmez.Dolayısıyla nişanlılık döneminde hem erkek hem de kız tarafı, eğer kendileri için bunun daha hayırlı olduğu kanaatine varırlarsa,evlenmekten vazgeçebilirler.
Düğün meselesine gelince, düğün,her genç kızın tören ve şenlik yapılmasını can-ı gönülden arzu ettiği en önemli gün ve gecedir.Çünkü kadın için evlendiği gün, tabir-i caizse,hayatının en önemli günüdür.Bu sebeble damadın, aile ve akrabalarına karşı gelin adayının şeref ve onuruna yakışır bir şekilde düğün yapması gerekir.Düğünün en önemli özelliklerinden biri de ”velime” adı verilen adı verilen düğün yemeğidir.Allah Rasulu sallallahualeyhivesellem bizlere,düğün yemeğinin kolay külfetsiz ve sade olanını emretmiştir.Düğün münasebetiyle bir tören düzenlemek de mümkündür.Ancak israfa kaçmamak, gösteriş yapmamak ve kadın-erkek bir arada eğlenmemek şartıyla..Nitekim Abdurrahman bin avf radiyallahuanh evleneceği sırada peygamber efendimiz sallallahuelyhivesellem bir gün ona şöyle demiştir: ”Bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver!” (Ahmed bin hanbel)
EVLİLİK AKDİ YAPMANIN/NİKAH YAPMANIN ADABININ VE KURALLARININ BAZILARI ŞUNLARDIR:
1-Evlilikte eşlerden her birinin tam iradesi ve rızası olmalıdır.Kadın ya da erkekten herhangi biri,istemediği halde evlenmeye zorlanamaz dolayısıyla aile reisinin, aile fertlerinden herhangi birini evlenmeye zorlanmaya hakkı ve yetkisi yoktur.
2-Kadının izni olmadan gerçekleşen her nikah ve evlilik akdi,batıldır ve GEÇERSİZDİR.
3-Evliliğin etki ve tesirleri, kimi zaman eşleri de aşarak aileye kadar ulaşabilir.Çünkü bazen genç kızlar, hayat için gerekli olan yeterli miktarda tecrübeye sahip olmadan evliliğe adım atabilirler.Böylesi durumlarda kızın anne-babası ya da velisi, bir takım hakikatler izah etmek ve kızlarına denk bir eş bulmak için koruyucu ve denetleyici olabilirler.
4-İslam, kızlarına uygun bir damat adayı bulunduğunda anne-babaların ve velilerin onların evlenmelerini engelleme girişimlerini yasaklamaktadır.Yine kendi istek ve arzuları için ya da şahsi menfaatleri için kızlarını evlenmekten engellemek suretiyle onlara zarar vermelerini yasaklamıştır.Nitekim bu hususta Allahu teala şöle buyurmaktadır; ”Aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde boşanmış kadınların (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın.” (bakara,2/232)
5-Bir kız ya da dul kadına talip olan erkeğin ahlakı iyi olduğu ve talip olduğu kişiye de denk olduğu bir durumda kızın anne-babası ya da velisi, hiçbir geçerli şer’i mazeret olmaksızın evliliği engellerse kızları üzerindeki velayet hakkı düşer.Çünkü bir velinin, velayeti altında bulunan bir kız ya da kadının evlenmesini engellemesi zulüm ve haksızlıktır; Zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak için de kadıya/hakime müracat edilir.
6-İslam,evlilikte şahit bulundurmayı farz kılmıştır.Nitekim peygamber efendimiz sallallahualeyhivesellem ”Velinin izni ve iki şahit olmadan nikah (evlilik) olmaz.” buyurmaktadır.(beyhaki)
7-Evliliğin ilan edilmesi gerekir çünkü peygamber efendimiz sallallahualeyhivesellem, nikahın gizlice kıyılmasını ve evliliğin gizlenmesini şu sözleriyle yasaklamıştır: ”Nikahı ilan edin,nikah merasimlerini mescidlerde/camilerde gerçekleştirin ve düğünlerde def çalın.” (beyhaki)
8-Evlilik,nefislerin mutmain olması,çocukların eğitim ve terbiyesiyle eşler arasındaki yardımlaşma gibi…İdeal maksatları ve sosyal hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan sürekli bir akit olarak farz kılınmıştır.Bu sebeble evlilik akdinde belirlenen her süre(yani muvakkat ve mut’a evliliklerinde şart koşulan her süre), evliliğin hedefleri bağlamında Kur’an’ı Kerim’in kesin olarak hüküm koyduğu şu ayetlere zıtlığı sebebiyle,nikahı geçersiz kılar: ”Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet beyda etmeside Onun (varlığının) delillerindendir.” (Rum 30/21)
9-Evlilikte taraflardan her birinin, iki tarafında menfaatne olan şartlar ileri sürmesi caizdir.Nitekim bu hususta Allah Rasulu sallallahualeyhivesellem şöyle buyurmaktadır: ”Müslümanlar şartları üzeredirler ve onlara uyarlar.Ancak haramı helal kılan ya da helali haram kılan şart müstesnadır.” (tirmizi) Yine şöyle buyurmaktadır:” Şartlarınız arasında en çok yerine getirmenizi hak edeni,kendisi vasıtasıyla eşlerini helal kıldığınız şarttır.” (buhari)
Rivayet edildiğine göre bir adam,evlenirken; karısının evinde oturacağına dair şartını kabul ederek evlenir.Evlendikten sonra ise kendi evine taşınmaları gerektiği kanaatine varır.Ancak bu hususta münakaşa ederler ve sorunu çözmesi içinde halife ömer b. hattab radiyallahuanh’a başvururlar.Hz. Ömer radiyallahuanh’ın cevabı şu olur :”Kadının bu şartı geçerlidir.Çünkü hukukun kesişim noktaları,(yani kesin kararlar) şartların lehinedir.” (buhari) Buna göre,taraflardan biri öne sürülen şartları kabul ediyorsa, kabul ettiği şartlara kesinlikle uyması gerekir.Çünkü akdin inşaası esnasındaki kabul ve rıza, bu şartları kabul etme temeli üzerine gerçekleşmektedir.Allahu teala ise yapılan antlaşmalara uyulması konusunda ”Ey iman edenler! Akidleri(n gereğini) yerine getiriniz.” (maide,5/1) buyurmaktadır. İslam’da evliliğin şartlarından biri de kadına mehir vermektir.Mehir,erkeğin; kadına evlenirken bir karşılık ve takdir ölçüsü olarak, mali değeri olan birşeyi hediye etmesidir.Kadınlarda bu mehri, genellikle kendini evliliğe hazırlama aşamasında kullanmaktadır.
                                              Kevser Muhammed El-Munavi

Paylaş:
Etiketler
Yorum Yok

Yorum Bırak