Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetGıybetten Kurtulma Yolları

Gıybetten Kurtulma Yolları

Gıybetten Kurtulma Yolları

“وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ”

“Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!”

(Hümeze,1)

    Şimdi değerli bacım sana gıybetten kurtulmana yardımcı olacak bazı noktaları arz etmek/hatırlatmak istiyoruz.
1) Allah’tan bu hastalığı giderip, korumasını niyaz etmek. Zira zorlukları gideren, belayı def eden sadece Allah subhanehudur. Ayrıca bizleri ahlakların, sözlerin ve amellerin en güzeline iletip hidayet edecek olan Allah’tır.
Allah Teala’nın şu ayetine kulak vermez misin?
‘Hem sözün güzeline ulaştırılmışlardır…'(Hac/24)
Onlara hidayet verenin kim olduğunu görmez misin? Dikkat et O Allah’tan başkası değildir!
İşte bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Rabb’inden kendisini ahlakın en güzeline hidayet etmesini niyaz ediyor; kötü ve çirkin ahlaktan da O’na sığınıp iltica ediyordu.
2) Bu hastalıktan kurtulmanın en tesirli yollarından birisi de şudur; daima Allah azze ve celle’nin murakabe ve gözetiminde olduğunu hissetmen , gizli-açık her halinde O’ndan korkman, Allah’ın seni her hal ve vakitte gördüğünü zihninde canlı tutup sürekli hatırlaman ve O’nun, göğüslerin sakladığını da açığa çıkardığını da çok iyi bildiğine iman etmendir.
Ayrıca senin amellerini ve her halini kaydedip yazmakla görevli bulunan pek şerefli melekleri de her an hatırlaman gerekmektedir. Onlara bu görevi bizzat Allahu Teala vermiştir.
‘İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.'(Kaf/18)
3) Dilin afet ve tehlikelerini hatırlamak ve dilin sebep olduğu hata ve günahları bilmek de kişiyi günahlardan alıkoyar. Zaten bunları hatırında tutan bir kimse konuşmayı azaltacak ve boş şeylerden yüz çevirecektir. Şüphesiz ki boş şeylerden yüz çevirmek iman ehlinin sıfatlarındandır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur;
‘Gerçekten Mü’minler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.’ (Furkan/72)
Şüphesiz ki çok konuşan kimseler, insanlar arasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e sevimsiz gelen kimselerdir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; ‘Şüphesiz ki sizin bana en sevimli olanlarınız ve kıyamet gününde en yakın olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Sizin bana en sevimsiz gelenleriniz ve kıyamet gününde benden en uzak olanlarınız ise çok konuşanlarınız, kendisini insanlardan büyük görüp onlara küfrederek hitap edenleriniz ve mutefeyhik olanlarınız.’ Sahabe ‘Ey Allah’ın Rasulü! Biz çok konuşanları ve küfürlü hitap edenleri anladık. Peki mutefeyhik ne demektir?’ deyince Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ‘Kibirli olanlardır.’ buyurdu. (Sahih,Tirmizi,2018)
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in , aşağıda gelecek olan hadisinde ifade ettiği üzere dilin kazandığı neticelere ve sahibini sürüklediği felaketlere bakmaz mısın?
‘İnsanların cehennemde yüz üstü sürüklenmelerine dilleri ile kazandıklarından başkası mı sebep oluyor ki?’ (Sahih,Tirmizi,2616)
4) Gıybetten alıkoyacak bir başka husus da gıybeti yasaklayan ve onun kötü neticesini beyan eden ayet ve hadisleri sürekli hatırlamaktır.
5) Kişiyi gıybetten koruyacak bir başka yol da şudur; Şer ve fesat ehli kimselerin meclislerinden uzaklaşıp, alimlerin ve salihlerin meclisine katılmak. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; ‘Salih arkadaşla, kötü arkadaşın misali, misk taşıyan kimse ile körüğe üfleyen kimsenin misali gibidir. Misk taşıyan kimse ya sana güzel kokusundan verir ya sen ondan güzel kokuyu satın alırsın ve yahut hiç olmazsa sen onun güzel kokusunu duyarsın. Körüğe üfleyen ise ya elbiseni yakar veya sen ondan iğrenç bir koku duyarsın. (Sahih,Buharı,6478)
6) Gıybetin sebep olduğu kin ve nefretin meydana getirdiği büyük musibetler, fitneler, problemler ve Müslümanlar arasında oluşturduğu çalkantılar ve düşmanlıklarda asla unutulmamalıdır. Gıybetten dolayı nice akrabalık bağları koparıldı, nice masum cana kıyıldı, nice kalıcı düşmanlıklar peyda oldu, nice belalar meydana geldi, nice ilişkiler koparıldı. Peki bütün bunlar gıybete cüret etmekten kaynaklanmıyor mu?
7) Bu anlamda Allah’ı çokça zikretmek, ölümü ve kıyamet gününü hatırlamakta gerçekten çok önemlidir ve gıybetten alıkoyan en güzel metotlardandır.
8) Son olarak bu konuyu özetler mahiyette şunu söyleyebiliriz: Gıybete sebep olan ve bizi gıybet etmeye teşvik eden tüm unsurları fark etmeli ve onlardan şiddetle kaçınmalıyız. Bu sebepler ise özetle şunlardır; haset, kibir, dünyalıklar için yapılan rekabet, ortaya çıkma ve meşhur olma isteği, arkadaşlara şirin görünme hastalığı, kin ve nefret, liderlik sevdası ve buna benzer hususlar. İşte bunlardan kaçınmalıyız. Zira ancak bu şekilde dinimiz selamete erer, dilimiz kötülüklerden korunmuş olur ve hem dünyamız hem ahiretimiz yine ancak bu şekilde kurtulmuş olur.
En doğrusunu bilen Allah’tır.

On Müfessirin Kaleminden Hanımlara Özel Tefsir/ İmad Zeki el-Barudi

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak