Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetBatı’nın Kültür Emperyalizmi: Sevgililer Günü

Batı’nın Kültür Emperyalizmi: Sevgililer Günü

Batı’nın Kültür Emperyalizmi: Sevgililer Günü

Amerika’nın en büyük yıkıcı gücü, ülkeler işgal eden orduları değildir. Amerikan orduları işgal edebilir, birçok savaşı da kazanabilir. Ama hiçbir onurlu halk, ülkesindeki Amerikan postallarına razı olmaz ve dışarıdan gelen işgalciye karşı direnişe destek verir. Geçmişte Vietnam’ı işgal ettiler, onbinlerce askeri kayıp verip sökülüp atıldılar. 2003 yılında Irak’ı işgal ettiler, 2011 yılında apar topar kaçıp gitmek zorunda kaldılar. 11 Eylül Manhattan Gazvesi sonrasında işgal ettikleri Afganistan ise Amerikan tarihinin en uzun savaşı oldu ve aldığı hezimeti saklamak için hala çaresiz bir kaçma planı peşindeler…
Amerikan Haçlı orduları işgal edebilir, ama asla kalıcı olamaz!
Amerika bu tarihi gerçeği çok iyi bilmekte. Bu nedenle asıl büyük yıkıcı gücü olan kültür emperyalizmini dünyada en ileri seviyede kullanmakta. Ordular ile işgal karşı tarafı zorlama olduğundan güçlü bir karşı tepki görür. Oysaki kültür emperyalizmi karşı tarafı “iknaya” dayandığından, kültürel yönden sömürülmeye bırakın karşı gelmeyi, aksine halklar yeni kültürü sahiplenerek sömürülmeyi normal görmeye başlarlar. Bu nedenle de toplumlarda kalıcı etkiler bırakır.
Kültür emperyalizmi bir ülkenin kendi kültürel değerlerini, dini yaşam tarzını ve yaşam felsefesini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması üzerine, medyaya hâkim olan Batı medeniyeti, kendi kültürel değerlerini başka devletlerin halklarına dayatma imkânına kavuştu.
Batı’nın kültür emperyalizminin bu ayki somutlaşması “Sevgililer Günü”dür, yani asıl adıyla “Aziz Valentine Günü”.
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Noel kutlama sevdalısı Müslüman (!) halkımızın önem verdiği bu gün de Hristiyanlık merkezlidir. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Hristiyan toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir.
Bir Hıristiyan efsanesine göre Roma imparatorlarından 2. Claudius savaşa gidecek asker bulmaktan zorlanmaktaydı. Askerler eşlerini ve nişanlılarını bırakıp savaşa gitmek istemiyorlardı. Bundan dolayı da evlenmeyi yasakladı. Aziz Valentine isimli bir din adamı ise bu yasağı çiğneyerek askerleri evlendirmekteydi. İmparator bu durumu tespit ettiğinde, Aziz Valentine’yi tutuklatarak öldürür. İşte, papazın ölüm günü olan 14 Şubat o günden bu yana Sevgililer günü olarak kutlanmaktadır.
Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.
Batı’nın bizlere “Sevgililer Günü”, kendilerinde ise Aziz Valentine günü olarak bu günü tüm dünyada gündem etmesinin iki amacı var.
Birincisi; tüketimi artırmak. Batının görünen dini Hristiyanlık olsa da, kapitalizmin en ileri seviyesini yaşayan batı toplumlarının özünde esas din “para”dır.
“Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser” sözünde özetlendiği gibi, kapitalizmin tek derdi tüketimi tetikleyip daha çok kar elde etmektir, geri kalan dünya ise umurlarında değil!
İşte bu şekilde Aziz Valentine Günü, “Sevgililer Günü” olarak ismen evrim geçirtilerek tüketim körüklenmiştir. Bu kadar alış-veriş çılgınlığı, sevgilisine veya eşine hediye almak konusundaki psikolojik medya baskısı da bu nedenledir. “14 Şubat diğer günlerden özel bir gün olmalı” denilerek, bu nedenle masraf yapmak zorunluluğu hissedilmesi sağlanmaktadır. Bu planı kuranlar, yani tüketimi körükleyenler, aslında üreten ve ürettiklerinin satılmasına muhtaç olan Batılı patronlardan başkası değildir.
Batı’nın bir diğer amacı ise Hristiyan olmayan toplumların bilinçaltına gizli bir misyonerlik çalışması ile Hristiyanlığı sevdirmek ve özendirmektir. Daha bir buçuk ay önce Noel haftasında bunları gene yazdık. Noel kutlamak İslam’a göre başka bir dinin bayramını kutlamak olduğundan küfür amelidir. Ancak cahil bırakılmış günümüz Müslüman halkları, Noel’i modern sosyo-kültürel bir değer olarak görüp kutlamaya, evlerine Noel ağacı alıp süslemeye başlamıştır. Ki Noel kutlaması ve Noel ağacı tamamen Batı’nın putperest kültüründen kalma olup bizim kültürümüzle, hatta Hristiyanlık kültürüyle bile bir alakası yoktur.
Ülkemizde adı halka yutturulmak için adı Sevgililer Günü konsa da, Batı’da bu günün adı Aziz Valentine Günüdür ve başrolünde iki sevgiliden ziyade bir Papaz vardır. Burada verilen mesaj, bilinçaltında yankısını bulmakta, misyonerlik çalışmalarının ön hazırlığı olarak hem Hristiyanlık kültürü sevdirilmekte, hem de İslam kültüründe kabul edilemez olan sevgili / flört ahlaksızlığı masumlaştırılmaktadır.
Devletin güya aileden sorumlu devlet bakanlığı aileyi, güya diyanet de toplumun dini doğru yaşamasını korumak için kurulmuştur. Aileye ve toplumsal dini yaşantıya darbe vuran bu şekilde bir flört yaşantısını meşrulaştıran Aziz Valentine Gününü bırakın eleştirmeyi, aksine utanmasalar “Sevgililer Günü’nüz mübarek olsun” hutbesini bizlere vaaz (!) edecekler…
Bugün medya yoluyla filmlerde ve yazılı basında cami imamları ya üçkâğıtçı hacı – hoca, ya da saftirik dalga geçilen tipler olarak gösterilmektedir. Peki, Hristiyanlık dini nasıl verilmekte? Medyanın kölesi olmuş tüm halklar, izlediği her filmde kilisenin çan seslerini ve kilise ilahilerini arkadan fon müzik olarak dinleyip sevmekte, hatta kiliselerdeki şatafatlı düğünleri büyük bir özenti ve hayranlık içinde izlemektedir. Hollywood’ın Amerikan soslu filmlerinde her türlü iyiliğin temsilcisi Papazlar siyah giysileri ve ellerindeki İncil ile dürüstlüğü temsil etmekte, “güzel” rahibeler de masumiyetin ve adanmanın Hristiyanlıkta olduğunun “sosyal mesajını” oturma odalarımıza kadar ulaştırmaktadır.
Reklam, özenmeyi getirir. Resulullah (sav)’in İslam dışı din ve kültürlere meyletmekten Müslümanları sakındırmasını bu konudaki İslam’ın bakışını özetlemektedir:
“Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin. Bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir.” (Tirmizi, Ebû Dâvûd)
“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvud)
“Bizim dışımızdakilere benzeyen bizden değildir” (Tirmizî)
Müslüman toplumlar bugün işgal altındadır. Amerikan uşağı kuklaların denetimindeki kendilerinden kurulan orduların fiili işgali altında, Batı’nın kültür emperyalizmin hegemonyası kıskacında zihinsel işgal altındadır. Müslüman halklar Haçlı Orduları ve Batı’ya hizmetten başka bir iş yapmayan sözde “kendi” ordularının işgalinden fiilen, kültürel emperyalizmden de zihnen kurtulup zincirlerini kırmadıkça ayağa kalkamayacaktır.
Bunun için de yapılması gereken ilk iş, zihnen işgal altında olanların fiili işgalden de asla kurtulamayacağını bilmek, bunun için de önce Kuran ve Sünnet merkezinde kendi içsel dönüşümüzü başarmaktır. Kültür emperyalizmden kurtulmak için Batı kültürü medyada, sanatta, edebiyatta, teknolojide, sporda kısaca hayatın her alanında söküp atılmalı, yapılan her işe İslam dininin şeri bakışı ve Doğu toplumu olan bizlerin kültürel kodları içinde bakılmalıdır. Aksi takdirde işgal yüreklerimizde başlamakta, bileklerine zincir vurulmamış köleler ordusu kapitalizmin “para” putuna secde etmeye devam edecektir. Geçmişten bir enkaz aldık, geleceğe bir umut bırakalım…
Twitter: @MiracKaraaslan4
Not: Bu yazı İslami Gençlik Dergisi’nin Şubat sayısından alınmıştır.

Mirac Karaaslan

islamigenclikhareketi.com

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak