Kategoriler

Mayıs 2017

Hollanda'da temyiz mahkemesi, Utrecht Belediyesinin, iş eğitimi sırasında nıkabını açmayan, Müslümanlığı seçen bir kadına verilen sosyal yardımı kesmesini haklı buldu. Mahkemenin kararının gerekçesinde, nikabı yasaklamanın inanç özgürlüğüne aykırı olduğu ancak bu durumun farklılığından dolayı belediyenin haklı

Allah’ın adı ile. En temiz ve en yüce övgüler Allah’a aittir. Salât ve selam O’nun Rasûlü’ne, âline ve ashabına olsun. Bundan sonra; Şehadetten ve şehidlerden söz etmek aslında hayattan ve dirilerden söz etmektir. Ancak bu hayat her

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilendir. (Al-i İmran / 92) Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah'a Mahsusutur. Salat Ve Selam Kendisinden Sonra Peygamber Olmayan Muhammed'in (s.a.v) Üzerine Olsun