Kategoriler

Eylül 2015

İslam ümmetinin en seçkin komutanları birer birer şehid ediliyor, esir düşmüş âlimlerimizin tevhidi haykırması zindanlarda yankılanıyor, İslam ordusunun genç mücahidleri ölümün üzerine yürüyüp kendilerini kurban ediyor. Peki, bütün bunlar ne için? Yalnız âlemlerin Rabbi olan

Allâh'a Örtüsüyle Yaklaşan şehîde; Hadîl el-HaşlamûnKök salmak için değil de, bir gölge uzantısı kadar kalıp gideceğimiz şu âhir ömrümüzde öyle olaylar, öyle şahsiyetler gündemimize gelip konuk olup gitti ki. Her gelen bir şeyler fısıldadı, bir

بسم الله الرحمن الرحيم” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ““Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandirilmaktadirlar.” (Ali imran169)Aslen Afganistan özbeği olan Muhammed Muhsin

...Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?(Fussilet/33)İnsan hayatının dönüm noktalarından biri evliliktir. Evlilik kutsal bir müessesedir. Resullullahın buyruğu ile evlilik insanın imanının yarısını tamamlar. Tamamlanan bu yarı ile bazı sorumluluklarda beraberinde gelir.

Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği, bu yılda vekâlet verilen kurbanları başta Suriye ve Arakan olmak üzere, ümmetin mazlum coğrafyasında kesmeye hazırlanıyor.Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği’nin sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:* * *Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine

Afgan- Rus harbinin en önemli ismi olarak kabul edilen Filistinli doktor Abdullah Azzam’ın çok sayıda konuşma ve makalesi bulunuyor. Usame Bin Ladin’in hocası olarak kabul edilen Azzam, İslam Hukuku içinde incelenen cihat fıkhı doktrinindeki derecesi

İnsanlık tarihi aynı zamanda hak ile batılın mücadele tarihidir. Şeytan tarihte ilk hilesini aile nizamına karşı kurmuştur. Zira aile; şeytanın bütün hilelerine karşı en sağlam korunak, şahsiyetin inşa edildiği ilk mektep, en zorlu günlerde sırtımızı dayayabileceğimiz

Neslin terbiye ve ıslahı, Allah yolundaki cihad cümlesindendir. Neslin terbiye ve ıslahının terk edilişi, cihadın terk edilişi manasına gelmektedir. Terk edilen ve bilhassa Müslümanlara çok pahalıya mal olan hususlardan biri; hatta birincisi neslin terbiyesi ve

Anadolu'da, tarlasında güneşin altında çalışsan kadın manzaraları, bu ülkede kadının yanlış yerde tutulduğuna belge olarak kullanılırdı. Kahvelerde oturan erkeklerin yerine çalışan kadınlar mazlum olarak gösterilirdi.Kadının asıl fonksiyonunun annelik olduğu tekit edilirdi. Çok değil, yarım asır