Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetGözü Koruma Ve Zineti Gizleme Meselesi

Gözü Koruma Ve Zineti Gizleme Meselesi

Gözü Koruma Ve Zineti Gizleme Meselesi

” Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler.” (Nur,31)
Allah Teala’nın, “Mü’min kadınlara söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar;namus ve iffetlerini esirgesinler.” ayeti ile ilgili genel bir ifade olup tıpkı Kur’an’daki diğer genel ifadeler gibi hem mü’min erkeği hem de mü’min kadını kapsamaktadır. Ancak Allah teala, bazen durumu vurgulamak için kadınları ayrıca zikredebilmektedir.
Ümmü Amare el-Ensariye demiştir ki “Ey Allah Rasulü ben her şeyin erkekler için olduğunu görüyorum. Kadınların ise hiç zikredildiğini göremiyorum.” Bunun üzerine “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar”(Ahzab,35) diye başlayan ayet indi. Bunu Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir.
Allah Teala gözü harama bakmaktan korumayı ve namusu muhafaza etmeyi irade edince(emredince) bu durumu tekrar etme ve kadınları ayrıca ve özellikle zikretmek suretiyle vurguladı.
“..Gözleri harama bakmaktan korusunlar.” Bu fiil, elbette haramdır. Zira şer’an bakılması helal olmayan bir şeye bakmak zina diye isimlendirilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken işittim; ‘Ademoğuluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o mutlaka buna erişecektir. Göz zina yapar, onun zinası bakmaktır. El zina yapar, onun zinası tutmaktır. Ayak zina yapar, onun zinası (zina yapılacak yere) yürümektir. Nefiste bunu ister ve temenni eder. Nihayet ferc ya bunu tasdik eder yahut yalanlar.’ (Buhari,6243)
Erkeğin kadına bakması helal olmadığı gibi kadının erkeğe bakması da helal değildir. Şüphesiz ki erkeğin kadınla olan münasebeti, kadının erkekle olan münasebeti gibidir. Erkeğin ondan faydalanmak istemesi de kadının ondan faydalanmak istemesi gibidir.
Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: “Ben ve Aişe radıyallahu anha diğer bir rivayette Ben ve Meymune radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına oturuyorduk. Bu arada İbn-i Ümmü Mektum radıyallahu anh yanımıza girmek için izin istedi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bize:”Ona karşı örtünün” buyurdu. Biz ise:”O a’ma değil mi?” dedik. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem:’Siz de a’ma mısınız?’ buyurdu.(Ebu Davud,4112)
Allah Teala “Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler.” buyurdu. Gerçek şu ki zinet iki kısımdır:
1) Yaratılışta Var Olan Zinet; kadının yüzüdür. Çünkü yüz, zinetin esası ve yaratılışın güzelliğidir. Canlılığında gerçek manasıdır. Zira yüzde bir çok fayda, ilimlerin yolları,yüzdeki organların kafa kısmına çok güzel bir şekilde yerleştirilmesi ve muhteşem bir düzen neticesinde her organın diğerlerinden sonra yerleştirilmesi vardır.
2) Sonradan Elde Edilen Zinet; kadının kendi gayreti ile kendisini güzelleştirmesidir. Elbise , süs eşyası, sürme ve kına gibi. Allah Teala’nın:‘Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin.'(Araf,31) ayetinde geçen zinetten maksat da ‘elbise’dir.

On Müfessirin Kaleminden Hanımlara Özel Tefsir/ İmad Zeki el-Barudi

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak